Forskning

Illustrasjonen viser nevroner med amyloid plakk som dannes i hjernen til mennesker med Alzheimers sykdom. Nå har forskere funnet 13 hittil ukjente genvarianter som kan forårsake Alzheimers sykdom.

Oppdaget 13 ukjente gener som kan forårsake Alzheimers sykdom

Ved å kartlegge hele den genetiske arvemassen - genomet - til mennesker med Alzheimer har forskere funnet 13 hittil ukjente genvarianter som kan forårsake Alzheimers sykdom.

Publisert

Forskere ved Massachusetts General Hospital, Harvard T. H. Chan School of Public Health og Beth Israel Deaconess Medical Center har brukt hel-genomsekvensering for å finne sjeldne genetiske varianter som kan settes i sammenheng med Alzheimers sykdom. Funnene istudien er publisert i tidsskriftet Alzheimer’s & Dementia og viser at forskerne har avdekket hele 13 hittil uoppdagede varianter.

Sjeldne genvarianter

I GWA-studier (genome wide association studies) blir genomene til et utvalg individer som har en eller annen form for lidelse, skannet for å se om man finner felles genvarianter som opptrer hyppigere hos dem, enn hos befolkningen ellers.

Gener som koder for Alzheimers sykdom har gjerne blitt oppdaget gjennom slike GWA-studier, hvor man altså skanner genomet - hele arvemassen - til Alzheimerspasienter for å finne genvarianter som opptrer hyppigere hos dem.

Men en ordinær GWA-studie fanger ofte ikke opp sjeldne genvarianter, som gjerne opptrer i mindre enn én prosent av befolkningen.

Sekvenserte hele genomet

Forskerne bak studien gjennomførte derfor hel-genomsekvenseringer av genomene til 2247 individer fra 605 familier, som inkluderte familiemedlemmer som var diagnostiserte med Alzheimers sykdom.

Slike sekvenseringer analyserer hele genomet og fanger dermed opp sjeldne genvarianter.

De analyserte også datasett bestående av 1699 individer som ikke var i slekt.

Studien identifiserte 13 hittil ukjente, sjeldne genetiske varianter som assosieres med Alzheimers sykdom.

Genvariantene settes også i sammenheng med degenerering av synapsenes funksjon, samt tap av nevroner og nevroplastisitet. Synapsen er kontaktpunktet mellom to nevroner (eller nerveceller). Der overføres informasjon i form av kjemiske signalstoff, som kalles nevrotransmittere.

Viktig informasjon om sykdommens biologi

Å identifisere mindre vanlige genmutasjoner som øker risikoen for å utvikle Alzheimers sykdom, er viktig fordi de kan bidra med verdifull informasjon om sykdommens biologi, forklarer Rudolph Tanzi, direktør for genetikk og aldringsforskning ved Massachusetts General Hospital, til tidsskriftet Genetic Engineering & Technology News.

Tanzi og forskningsteamet hanshar tidligere funnet genmutasjoner som kan relateres til ansamlingen av amyloid i hjernen, et typisk tegn på Alzheimers sykdom.

De har også oppdaget 30 genvarianter som settes i sammenheng med betennelser i hjernen.

Tanzi har forøvrig vært med å starte selskapet Prana Biotechnology, som hadde som formål å utvikle medikamenter som kunne bidra til å redusere amyloid i hjernen, ved å balansere sink og kobber, men denne behandlingen feilet i fase 2.

Et nytt nivå

En av hovedforfatterne bak studien, nevrologen Dimitry Prokopenko, sier at denne fremgangsmåten tar forskningen med til et nytt nivå i jakten på sykdomsgener, fordi den viser potensialet som ligger i å sekvensere hele genomet.

Dette åpner for muligheten til å vurdere de sjeldne genetiske variantene, noe man hittil ikke hatt anledning til, sier han.

- Med denne studien mener vi å ha satt en ny standard, slår Tanzi fast. -Dette setter oss i stand til å å bevege oss forbi de tradisjonelle GWA-studiene, som identifiserer sykdom via vanlige genvarianter, noe som gjør at man mister oversikten over mye av det genetiske landskapet.

Rudolph Tanzi, direktør for genetikk og aldringsforskning ved Massachusetts General Hospital.
Powered by Labrador CMS