Forskning

Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross
Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross

Kreftforeningens “pionerprosjekter” vil hjelpe nyeskapende ideer i kreftforskningen

Med en helt ny finansieringsordning vil Kreftforeningen i år gi 10 millioner kroner til nyskapende ideer innenfor kreftforskning. - Dette skal bli en rugekasse for gode ideer, sier generalsekretæren i Kreftforeningen.

Publisert

-Vi ønsker å sikte høyt for å finne de nye ideene. Vi vil gjøre at folk skal tørre å tenke store tanker og ta større risiko.

Det sier Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross til HealthTalk.

Gir nyskapende ideer en mulighet

-Vi vet at noen sitter med vågale ideer og vi vil gjerne at de skal søke hos oss så vi kan gi dem en sjanse til å utforske det.

I følge Kreftforeningen skal denne ordningen skille seg ut fra andre ordninger. De vil nemlig også slippe til mindre etablerte og kjente forskere. Målet er at det er lav nok terskel til at flere skal tørre å søke.

Samtidig forstår de at ved å slippe til ideer i en så tidlig fase kan det være større risiko for at det ikke går bra.

Ross mener uansett det er viktig å ta den sjansen

-Vi vet at med store og utradisjonelle ideer så kan det gå galt, men det kan også gå veldig bra.

Anonyme søkere

Som nevnt vil Kreftforeningen at det skal være lav terskel for å søke. Det er egentlig bare et krav som er satt.

-Det eneste kravet vi har når vi har satt så langt er det skal gjøre noe nytt innenfor kreftforskning.

Kreftforeningen har også valgt å holde forskerne anonyme i starten av utvelgelsesfasen for å kunne forsikre seg om at hvor etablert eller hvor mange artikler forskeren har publisert ikke skal påvirke utvelgelgelsesprosessen. Dette betyr imidlertid ikke at Ross vil ekskludere de etablerte forskerne.

-I første del av vurderingen kommer de som søker til å være anonyme. Grunnen til det er at vi vil kunne vurdere prosjektet uten å bli påvirket av hvem forskeren er og hvor mange forskningsartikler han eller hun har publisert tidligere. Dette er ikke for å ekskludere de etablerte kreftforskerne vi har, for de har nok veldig mange gode ideer, men for å gjøre det enklere for de mindre kjente som sitter på et litt utradisjonelt sted med en god ide å søke. Vi kommer til å foreta nærmere vurdering av de beste søknadene i slutten av året hvor vi da vil finne ut hvem forskerne er.

Noen klare retningslinjer vil uansett være med i vurderingen av prosjektene.

-Vi kommer til å arbeide ut fra noen klare retningslinjer når vi vurderer søknadene. Vi har også sett til vår søsterorganisasjon Cancer Research UK, som har et lignende prosjekt, for å se hvordan de har gjort det.

Pilotprosjekt med håp

Selv om prosjektet startes i år er målet er å kunne støtte flere prosjekter.

- Vi har satt av 10 millioner til prosjektet og du kan søke opp til to millioner i støtte, så vi håper på hvertfall 5 prosjekter.

Så dermed vil hvertfall 5 banebrytende forskningsideer ha mulighet til å igangsetteom ikke alt for lang tid.

-Vi i Kreftforeningen forstår at om man satser på litt nye og utradisjonelle ideer så har man ingen garanti for at ideen blir vellykket. Dette er jo en støtteordning som vil stimulere ideer i en tidlig idefase. Derfor har vi satt av 1-2 år og 2 millioner per prosjekt for å finne ut om prosjektet har potensiale. Så er det jo mulig å gjøre en vurdering senere om dette er et prosjekt som er verdt å støtte videre.

Dette er også noe Kreftforeningen håper de kan fortsette å gjøre fremover.

-Dette er en ny ordning så vi er avhengig at de forskjellige forskningsmiljøene vet om at den eksisterer. Dette er jo et pilotprosjekt, men vi håper dette er noe vi kan få til regelmessig.

Powered by Labrador CMS