Forskning

HIV-virusert er et av de vanskeligste virusene å håndtere med en vaksine, fordi det har en uvanlig høy mutasjonsrate som gjør at det konstant er i utvikling og endring.
HIV-virusert er et av de vanskeligste virusene å håndtere med en vaksine, fordi det har en uvanlig høy mutasjonsrate som gjør at det konstant er i utvikling og endring.

Eksperimentell HIV-vaksine viser lovende resultater i studier

Et nytt vaksinekonsept viser lovende resultater i fase 1 studier. Vaksinen stimulerer produksjonen av sjeldne immunceller som trengs for å genere antistoffer mot HIV, hos hele 97 prosent av deltakerne i studien.

Publisert

Resultatene ble presentert på konferansen International AIDS Society HIV Research for Prevention (HIVR4P) av professor og immunolog William Schief ved Scripps Research. Han er også direktør ved IAVI’s Neutralizing Antibody Center, hvor vaksinen er utviklet.

Høy mutasjonsrate

Mer enn 38 millioner mennesker over hele verden er rammet av HIV. Dette er et av de vanskeligste virusene å håndtere med en vaksine, fordi det har en uvanlig høy mutasjonsrate som gjør at det konstant er i utvikling og endring. Dermed unnslipper det immunsystemet, fordi det ikke gjenkjenner de nye mutasjonsformene.

Stimulerer produksjon av antistoffer

HIV-vaksinen er utviklet slik at det skal sette i gang aktiveringen av det som kalles naive B-celler, det vil si B-celler som ikke har vært eksponert for et antigen, og som dermed ennå ikke fått en spesifikk funksjon.

Dette skjer via en prosess kalt “germline-targeting”.

Dette er det første steget av flere, i et vaksineregime som har til hensikt å stimulere produksjonen av mange forskjellige typer vidtrekkende, nøytraliserende antistoffer, såkalte bnAbs.

Det å klare å stimulere produksjonen av bnAbs har vært en hellig gral innenfor HIV-forskningen i mange tiår.

Man håper at disse spesialiserte blodproteinene skal klare å feste seg til overflateproteinene på HIV-viruset, såkalte “spikes”, som gir viruset mulighet til å trenge inn i menneskeceller.

På den måten kan man sette dem ut av funksjon via regioner på viruset som ellers er vanskelige å nå, og hvor det ikke er så stor variasjon mellom de forskjellige virusvariantene.

Stor suksess

Vaksineforsker Julie McElrath er med i teamet som har utviklet vaksinen, og sier til EPR (European Farmaceutical Review) at denne studien er en milepæl på feltet for HIV-vaksiner, og at man her har demonstrert stor suksess i første steg mot å finne en måte å indusere vidtrekkende nøytraliserende antistoffer mot HIV-1.

Studien demonstrerer realiseringen av et nytt vaksinekonsept mot HIV, et konsept som også kan benyttes overfor andre sykdommer, understreker professor William Schief overfor EPR.

-Vi har med dette vist av vaksiner kan utformes på en slik måte at de stimulerer sjeldne immunceller med spesifikke egenskaper, og at denne målrettede stimuleringen kan være effektiv hos mennesker, sier Schief.

Samarbeid om mRNA-vaksine

Partene som har bidratt i studien så langt, har inngått et samarbeid med bioteknologiselskapet Moderna for å utvikle og prøve ut en mRNA-basert vaksine som

benytter seg av det samme prinsippet man har gjort bruk av i studien, for dermed å kunne produsere de samme gunstige immuncellene.

I følge forskningsgruppen vil det å bruke mRNA-teknologi være av stor betydning for å akselerere farten på utviklingen av en HIV-vaksine, på samme måte som ved utviklingen av vaksinen mot COVID-19.

Forskerne tror at denne tilnærmingen vil kunne brukes for å utvikle vaksiner mot flere krevende sykdommer, som blant andre Zikaviruset, hepatitt C og malaria.

Professor og immunolog William Schief ved Scripps Research, er direktør ved IAVI’s Neutralizing Antibody Center, hvor vaksinen er utviklet.
Professor og immunolog William Schief ved Scripps Research, er direktør ved IAVI’s Neutralizing Antibody Center, hvor vaksinen er utviklet.
Powered by Labrador CMS