Forskning

Ny Podcast: Knut Smeland er årets unge kreftforsker

Knut Smeland er tildelt Onkologisk Forums Ung Forsker Pris for 2021. Smeland fikk prisen for sin forskning på overlevelse og seneffekter etter lymfombehandling.

Publisert

Professor Line Bjørge delte ut den prestisjetunge prisen under Onkologisk Forum, som er norges største kreftkonferanse.

Smeland fikk prisen for sin forskning på overlevelse og seneffekter etter lymfombehandling. I sitt doktorgradsarbeid gjennomførte han en nasjonal etterundersøkelse av alle voksne lymfompasienter som fikk høydosebehandling med stamcellestøtte i Norge fra 1987 til  2008 - totalt 728 pasienter. - Våre funn kan brukes til pasientinformasjon og planlegging av oppfølging for lymfomoverlevere, sier han til HealthTalk.

Forskning på seneffekter etter kreftbehandling er en stolt tradisjon på OUS, og er et forskningsfelt som professor emerita Sophie Fosså (80) har vært en av pionerene bak. Du kan se et intervju med Fosså her:

Prisen er på 100.000 kroner og skal stimulere yngre kreftforskere som arbeider med basal-, klinisk-, epidemiologisk- eller translasjonsforskning og som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet. Prispengene skal brukes til forskning, innkjøp av utstyr eller fagreise.

Prisen er opprettet av Onkologisk Forum. Juryen utgjøres av forumets styre som består av styreleder Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF) Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Åsmund Avdem Fretland (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

Knut Smeland disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i 2016. Tittelen på avhandlingen er High dose therapy with autologous stem cell transplantation for lymphoma in Norway: Utilisation and long-term effects.

Powered by Labrador CMS