Helse og livsstil

Resistent: Malariaparasitter som er motstandsdyktige mot de to viktigste malariamedisinene har spredd seg raskt fra Kambodsja og har blitt dominerende i Vietnam, Laos og Nord-Thailand.

Resistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia. Folkehelseinstituttet: “Ta malaria-forebyggende medisin og unngå å bli bitt”

Malariaparasitter som er motstandsdyktige mot de to viktigste malariamedisinene har spredd seg raskt fra Kambodsja og har blitt dominerende i Vietnam, Laos og Nord-Thailand.

Publisert

- Den resistente malariaparasitten har ikke kommet til kystområdene i Thailand og Vietnam der de fleste turistene befinner seg. Men nordmenn som planlegger å reise inn i Mekongdeltaet bør være ekstra påpasselige. Det sier Siri Feruglio som er overlege på Folkehelseinstituttet.

Hun anbefaler at de som skal reise til disse utsatte områdene tar malariaforebyggende medisin og ikke minst tar forhåndsregler for å unngå å bli bitt.

– Medisiner er effektive, men det er ingen garanti for at man ikke får malaria selv om man tar de. Ingen av medikamentene som gis forebyggende mot malaria gir fullstendig beskyttelse. Beskyttelse mot myggstikk er den beste måten å forebygge malaria, sier hun.

Siste nytt: Folkehelseinstituttet har oppdatert rådene om hva slags profylakse (beskyttelse) som anbefales i ulike land hvor malaria kan forekomme.

Det finnes ikke en reisevaksine mot malaria, så man bruker legemidler som profylakse - det vil si forebyggende behandling. Disse tas før, under og etter reise til malariaområdet.

Malariaparasitten har mutert

Malaria er forårsaket av plasmodium-parasitter som spres via myggstikk. Malaria blir ofte behandlet med en kombinasjon av to medikamenter - artemisinin og piperaquine. Denne medikamentkombinasjonen ble introdusert i Kambodsja i 2008.

Men allerede i 2013 ble de første tilfellene der parasitten hadde mutert og utviklet resistens mot begge medikamentene oppdaget.

Den siste studien, som nå er publisert i Lancet Infectious Disease, analyserte blodprøver fra pasienter over hele Sørøst-Asia. Ved å inspisere parasittens DNA fant forskerne ut at den resistente malariaparasitten hadde spredd seg fra Kambodsja til Laos, Thailand og Vietnam. I enkelte regioner er 80% av malariaparasittene medikamentresistente.

Skrekkscenariet: Kommer til Afrika

- Er malaria blitt umulig å behandle?

- Nei, selv om standardterapien ikke skulle virke, finnes det andre medisiner som kan brukes i stedet. Det er dessuten gjort store fremskritt for å eliminere malaria. Selv om parasittene har utviklet resistens har antallet malariatilfeller blitt kraftig redusert i Sørøst-Asia. I Kambodsja var det 262 000 tilfeller av malaria i 2008, men det bare var 36 900 tilfeller av malaria i 2018, forteller Siri Laura Feruglio.

Så mens den medikamentresistente parasitten utvilsomt har spredd seg, representerer den ifølge Feruglio ikke nødvendigvis en global trussel. Men skrekkscenariet er at den resistente parasitten sprer seg til Afrika der mer enn 90 prosent av alle malariatilfeller oppstår.

- Inntil for få tiår siden var klorokin et av de viktigste medikamenter mot alle typer malaria. På 1980-tallet ble malariaparasitten resistent mot klorokin og bidro til millioner av dødsfall i Afrika. Dette er et skrekkscenario som vi ikke ønsker en gjentakelse på, sier Feruglio.

Tar livet av 435 000 hvert år

Malaria er en febersykdom som forårsakes av Plasmodium-parasitten som smitter mennesker gjennom myggstikk og invaderer røde blodlegemer. Den alvorlige formen for malaria har vanligvis en inkubasjonstid på 7-14 dager. Det vil si at dersom du blir syk før dette er det trolig ikke malaria. Inkubasjonstiden kan være opp til seks måneder, slik at man må tenke på malaria de første seks månedene etter hjemkomst.

På verdensbasis blir cirka 220 millioner mennesker smittet av malaria rundt om i verden hvert år.

Symptomene er anfall med kraftige frysninger (frostanfall), feber, slapphet, hodepine muskel og leddsmerter.

Uten behandling kan parasitten føre til pusteproblemer og organsvikt. Malaria kan være dødelig etter få dagers febersykdom.

Sykdommen dreper omtrent 435 000 mennesker hvert år - de fleste av dem er barn under fem år.

I Europa kommer ca. 10 000 reisende hvert år hjem med malaria og om lag 1 % av dem - det vil si 1000 personer -dør av sykdommen.

- Alle som planlegger å reise inn i Mekongdeltaet bør ta forebyggende malariamedsin og ikke minst ta forhåndsregler for å unngå å bli bitt, sier overlege Siri Feruglio på Folkehelseinstituttet Foto: FHI

Her er malaria-rådene

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en nettbasert veileder for forebygging av malaria. I malariaveilederen får du blant annet en oversikt over land hvor malaria forekommer og hvilke forebyggende tiltak som anbefales. Siri Feruglio sier at den viktigste forebyggingen mot malaria er å ikke bli bitt. Slik unngår du å bli bitt:

  • Opphold deg minst mulig ubeskyttet utendørs etter solnedgang.
  • Beskytt kroppen med sokker, langbukser og langermede plagg (evt. impregnert med insektspray) etter solnedgang i områder med malaria og hele døgnet i områder med denguefeber.
  • Bruk myggmidler ‑ dietyltoluamid (DEET) eller annet ‑ på huden ved utendørsopphold.
  • Sov under myggnett ved overnatting innen- og utendørs. Permetrin-impregnering av myggnettet anbefales og er viktigst i områder med høy malariarisiko.
  • Små barn kan effektivt beskyttes ved impregnerte myggnett over seng, vogn og lekegrind. Babykurv kan fôres med myggtett stoff. Myggmidler må brukes med omtanke
  • Myggfritt hus: Bruk myggnetting, gjerne impregnert, i dører, vinduer og ventiler. Evt. spraye overnattingsrommet med insektspray et par timer før man legger seg. Ikke slå på lys før dører og vinduer er lukket. Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie.
  • Lytt til lokal informasjon om malariaforekomsten der du bor eller stopper for overnatting.

Kilde: FHI/Malariaveilederen

Powered by Labrador CMS