Legemidler og biotek

Nå blir det felles nordisk legemiddelinnkjøp

Publisert

For første gang skal Danmark, Island og Norge gjennomføre en felles legemiddelinnkjøp. Nå er konkurransegrunnlaget klart og offentliggjort.

Danske Amgros, Islandske Landspitali og Sykehusinnkjøp HF har gått sammen i den første felles anskaffelsen som nå gjennomføres på legemiddelområdet. Du kan lese hele konkurransegrunnlaget her.

Innkjøpsorganisasjonene i de tre landene har jobbet frem den første anskaffelsen. Dette er legemidlene som skal kjøpes inn:

  • Methotrexate
  • Anagrelide
  • Meropenem
  • Ondansetron
  • Gentamycin
  • Paracetamol

- Det er gledelig at vi har fått til dette samarbeidet over landegrensene. Vi tror et slikt samarbeid kan være veien å gå for å oppnå bedre leveringssikkerhet. Dette er den første anskaffelsen vi gjennomfører sammen med våre naboer. Og blir den vellykket, ser vi for oss å samarbeide om flere legemiddelanskaffelser, sier innkjøpsdirektør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS).

For første gang skal Danmark, Island og Norge gjennomføre en felles legemiddelanskaffelse. Paracetamol er et av de seks generiske legemidlene som skal kjøpes inn av de offentlige sykehusene i de tre landene.

I fjor høst undertegnet helseminister Bent Høie en intensjonsavtale med sin danske kollega Ellen Trane Nørby om å gjennomføre felles prisforhandlinger på utvalgte legemidler. I tillegg har fokuset vært å bedre leveransesikkerhet på livskritiske legemidler som har vært lenge på markedet med sterk priskonkurranse. På dette området er leveringssvikt et dramatisk økende problem og en utfordring for pasientbehandling, mener Bente Hayes.

Divisjon legemidler er det tidligere legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS). Divisjon legemidler innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene.


Dette er den første anskaffelsen vi gjennomfører sammen med våre naboer. Blir dette vellykket, ser vi for oss å samarbeide om flere legemiddelanskaffelser, sier innkjøpsdirektør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler. Foto: Sykehusapotekene HF
Powered by Labrador CMS