Legemidler og biotek,   Helseteknologi

-Vi har et tett og godt samarbeid med helseindustrien sier professor Erik Fosse. Her er han sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Maria Jahrmann Bjerke

Bygger fremtidens operasjonsstue sammen med helseindustrien

Publisert

Sammen med Siemens Healthineers har Intervensjonssenteret på Rikshospitalet bygd opp en av verdens mest avanserte hybride operasjonsstuer. - Dette er et godt eksempel på hvordan sykehus og helseindustrien kan samarbeide, sier professor Erik Fosse.

HealthTalk møtte Fosse sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Maria Jahrmann Bjerke da regjeringen la fram stortingsmeldingen om helsenæringen forrige fredag. Du kan se intervjuet med næringsministeren her.

-Legevitenskapen blir mer og mer teknologiavhengig. På denne operasjonsstuen bruker vi avanserte bildemodaliteter som normalt er på røntgenavdelingen slik at vi kan utføre behandlinger som ikke er mulig å gjøre andre steder, sier Fosse.

Se hele intervjuet her:

Hybrid operasjonsstue
Operasjonsstuen er som et avanserte røntgenlaboratorium og operasjonsstue i ett. Erik Fosse kaller det for en hybrid operasjonsstue.

-Her har vi både intraoperativ angio, en CT og en MR som åpner opp for et vél av nyvinninger både innen kliniske metoder og operasjonell fleksibilitet. Dette er et av de første systemene som har blitt installert i verden, og er en god anledning for Intervensjonssenteret til å jobbe med hvordan bildeveiledende teknologi og nye metoder kan gjøre helsetjenesten mer effektiv og forutsigbar. For pasientene blir det lavere risiko ved at de ikke trenger å flyttes, sier Fosse.

Intervensjonssenteret er en internasjonal foregangsaktør i skjæringspunktet mellom utvikling av ny medisinsk teknologi og anvendelser innen fagområdet bildeveiledet minimal invasiv behandling. Her ligger alt til rette for at prototyper og nye behandlingsmetoder kan utvikles og testes i trygge og kontrollerte omgivelser.

Samarbeid med helseindustrien
For Siemens Healthineers har det å installere røntgenutstyr i en operasjonsstue vært et stort og viktig skritt. Siemens har etablert en egen avdeling som heter Advanced Therapies som jobber for å få alt røntgenutstyr til å snakke sammen i en operasjonsstue. - Siemens trenger et klinisk miljø for å teste ut fremtidens løsninger og det gjør de sammen med oss. Vi opplever at prosedyrene i økende grad blir røntgendrevet og når man får røntgen inn i selve operasjonsrommet kan vi gjennomføre prosedyrer som ikke er mulig å gjøre i en tradisjonell operasjonsstue, forteller Fosse.

Prosjektet er finansiert i et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Norges Forskningsråd og Siemens Healthineers.

Men Innovajsonssenteret åpner seg også for norske grunderselskaper.

- I samarbeidet med helseindustrien får vi de løsningene vi trenger. Derfor er vi veldig interessert i dette samarbeidet. Samtidig ser vi at norske grunderbedrifter som har kommet opp med en god idé, ofte ikke kjenner helsevesenet inngående og vi hjelper dem til både å forstå om deres idé har noen betydning for oss, og vi hjelper dem via Norway HealthTech til å få finansiering å bygge en struktur slik at dette er liv laga, forteller Fosse.

Powered by Labrador CMS