Legemidler og biotek

Roche løfter salgsforventningene

Publisert

Den sveitsiskse legemiddelgiganten Roche forventer høyere salgsvekst i 2019. Det skjer etter solid omsetningsvekst i første kvartal båret fram av nye legemidler.

-Nesten 90 prosent av vår vekst kommer fra nylig lanserte produkter, og viser at vi fornyer vår portefølje med suksess, sier konsernets administrerende direktør Severin Schwan. Roche er verdens største produsent av kreftlegemidler.

Nye medisiner i sterk vekst

I de tre første månedene av 2019 økte konsernets salg med 8% til 14,8 milliarder CHF. Salget i legemiddeldivisjonen økte med 10% til 11,9 milliarder CHF. Viktige vekstdrivere var multippel sklerose medisinen Ocrevus og kreftmedisinene Perjeta og Tecentriq, samt den nye blødermedisinen Hemlibra. Imidlertid noterte Herceptin og MabThera seg for et lavere salg. Men hovedbildet er at salg av nyere medisiner motvirket erosjonen av eldre kreftmedisiner som står overfor kraftig konkurranse i Europa. Det store usikkerhetsmomentet for Roche er hvor raskt konkurrentene kan lansere kopipreparater av kreftlegemidlene Rituxan, Herceptin og Avastin.

I USA økte omsetningen med 14%, i første rekke av Ocrevus, Hemlibra, Perjeta og Tecentriq.

I Europa gikk imidlertid omsetningen ned med -6% som i første rekke skyldes at Herceptin (-44%) og MabThera / Rituxan (-38%) har fått konkurranse fra biotilsvarende legemidler (biologiske kopipreparater). Denne nedgangen ble delvis oppveid av den sterke veksten av Ocrevus, Perjeta, Tecentriq, Alecensa og Hemlibra. ​Et biotilsvarende legemiddel (biosimilar) er en kopi av et referanselegemiddel som allerede er godkjent i EØS.

I den internasjonale regionen økte salget med 17%, hovedsakelig drevet av vekst i Kina.

Viktige milepæler for Roche-medisiner
I første kvartal godkjente flere nasjonale helsemyndigheter nye indikasjoner på en rekke Roche-medisiner. Blant annet godkjente amerikanske Food and Drug Administration (FDA) Tecentriq i kombinasjon med karboplatin og etoposid (kjemoterapi) for førstelinjebehandling av voksne med småcellet lungekreft. Denne godkjenningen er basert på resultater fra fase III IMpower133-studien.

Europa-kommisjonen godkjente Tecentriq i kombinasjon med Avastin, paklitaxel og karboplatin for førstegangsbehandling av voksne med metastatisk ikke-småcellet lungekreft.

Om Roche
Roche er et av verdens ledende firmaer innen legemidler og diagnostikk. Selskapet er en global pioner innen legemidler og diagnostikk som fremmer medisinsk vitenskap og forbedrer menneskers liv. Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak, har gjort Roche ledende innen persontilpasset medisin – en strategi som tar sikte på å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient på best mulig måte.

Roche er verdens største bioteknologiselskap med medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også verdensledende innen in- vitro-diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk og diabetesbehandling.

Siden grunnleggelsen i 1896 har Roche forsket etter bedre måter å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer på, og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Selskapet har som mål å forbedre pasienters tilgang til medisinsk innovasjon ved å samarbeide med alle relevante interessenter.

Roche har utviklet 30 medisiner som inngår i Verdens helseorganisasjons liste over essensielle legemidler, blant dem livreddende antibiotika, antimalariamedisin og kjemoterapi. For niende året på rad er Roche anerkjent i Dow Jones Sustainability Index som det mest bærekraftige selskapet innen legemidler, bioteknologi og livsvitenskap.

Roche har hovedkvarter i Basel, Sveits og har 94 000 medarbeidere i mer enn hundre land. I 2017 investerte Roche 87 milliarder norske kroner i forskning og utvikling av et totalt salg på 447 milliarder norske kroner. Genentech i USA er et heleid selskap i Roche som også er majoritetseier i Chungai Pharmaceutical, Japan.

Roche har to avdelinger i Norge, en som har legemidler og omfattende genomprofilering (Roche Norge AS), og en som har diagnostisk utstyr (Roche Diagnostics Norge AS).

Roche Diagnostics er et av verdens ledende selskaper innen in-vitro diagnostikk, medisinsk og bioteknologisk forskning og PCR-baserte tester. Roche leverer helautomatiske analysesystemer for små og store laboratorier, samt har utstyr til pasientnær testing og apparater som gir diabetikere muligheten til å teste sitt eget blodsukkernivå.

Roche Norge AS jobber med salg og markedsføring av legemidler. Roche satser på medisiner innenfor kreft, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi.

I Norge er har Roche mer enn 140 ansatte.


Powered by Labrador CMS