Legemidler og biotek

Årets lønnsoppgjør for sykehuslegene er i boks

Publisert

Mandag kveld kom Legeforeningen og Spekter til enighet om årets lønnsoppgjør for sykehuslegene. Oppgjøret er i sin helhet avtalt sentralt, og det vil derfor ikke bli gjennomført lokale forhandlinger ved det enkelte helseforetak.

I tillegg til lønnstillegg i tråd med frontfaget til de ulike legegruppene, er partene enige om å nedsette en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal arbeide med analyse av lønnsdata og beregningsmodeller fram mot hovedoppgjøret 2020. Dette rapporterer Legeforeningen.

- Vi er fornøyde med at vi er kommet til enighet gjennom konstruktiv dialog, og at vi har fått gjennomslag for en rekke av våre prioriteringer, sier president Marit Hermansen.

Marit Hermansen, President i Legeforeningen. Foto: Legeforeningen
Powered by Labrador CMS