Legemidler og biotek

Årets lønnsoppgjør for sykehuslegene er i boks

Publisert
Marit Hermansen, President i Legeforeningen.
    
   
   
    Foto: Legeforeningen
Marit Hermansen, President i Legeforeningen. Foto: Legeforeningen

Mandag kveld kom Legeforeningen og Spekter til enighet om årets lønnsoppgjør for sykehuslegene. Oppgjøret er i sin helhet avtalt sentralt, og det vil derfor ikke bli gjennomført lokale forhandlinger ved det enkelte helseforetak.

I tillegg til lønnstillegg i tråd med frontfaget til de ulike legegruppene, er partene enige om å nedsette en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal arbeide med analyse av lønnsdata og beregningsmodeller fram mot hovedoppgjøret 2020. Dette rapporterer Legeforeningen.

- Vi er fornøyde med at vi er kommet til enighet gjennom konstruktiv dialog, og at vi har fått gjennomslag for en rekke av våre prioriteringer, sier president Marit Hermansen.

Powered by Labrador CMS