Legemidler og biotek

Grunn til å smile: Veksten i selskapets verdi faller sammen med gode salgstall fra markedene kombinert med positive resultater fra en viktig klinisk studie

Medistim stimer frem med rekordinntekter

Publisert

Kvartalstallene til norske Medistim ASA er hyggelig lesning for aksjonærene. Selskapet omsatte for 89 millioner kroner i første kvartal, mot 74 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet (EBIT) ble solide 20 millioner kroner - en oppgang på 47 prosent som gir en driftsmargin på 20 prosent.

Markedet likte regnskapstallene og sendte aksjen opp nesten 9 prosent til 127 kroner etter fremleggelsen.

Positiv klinisk studie
Aksjen har hatt en eventyrlig utvikling siden 2. kvartal 2018. Da ble aksjen handlet på 75 kroner. Veksten i selskapets verdi faller sammen med gode salgstall fra markedene kombinert med svært positive resultater fra en viktig klinisk studie.

Medistim ledes av Kari Eian Krogstad. Hun er én av 5 kvinnelige toppledere på Oslo børs.

Medistim utvikler, produserer og selger medisinsk utstyr for kvalitetssikring av hjerte- og karkirurgi. Medistim har en ledende posisjon, og har sine viktigste markeder i USA, Europa og Japan. På verdensbasis utføres det mer enn 700.000 hjerte bypassoperasjoner per år. USA representerer den største markedet for Medistims produkter med 1/3 av verdensmarkedet for denne typen prosedyrer.

Her kan du se en video av hvordan Medistims podukt VeriQ C brukes under en hjerteoperasjon.

USA-drevet vekst
Veksten var drevet av USA hvor salget økte med 50 % i NOK sammenlignet med fjoråret.USA er Medistims viktgste marked. I første kvartal var omsetningen i dette markedet nesten 35 millioner kroner, og som gir en vekst på 37 prosent. I Europa omsatte selskapet for 38 millioner kroner og her måtte Medistim notere seg for en omsetningsnedgang på litt under 5 prosent.

Vil bli gullstandarden
Selskapet har som mål å utvikle produkter for å møte kirurgers voksende behov for kvalitetskontroll av hjerte-bypass kirurgi, perifer vaskulær kirurgi og transplantasjonskirurgi.
Selskapets visjon er at Medistims løsninger skal representere gullstandarden for klinisk praksis.

Styrker salgsorganisasjonen
Medistim jobber nå med å bedre kommersialisere eksisterende produktportefølje globalt. . En av de viktigste oppgavene for å oppnå dette er tettere og hyppigere kundekontakt ved å  styrke salgs- og markedsføringsorganisasjon. En annen viktig oppgave selskapet jobber med er å tilveiebringe forbedret klinisk dokumentasjon.

Dette er Medistim
Selskapet ble etablert i 1984 og utvikler, produserer og selger medisinsk utstyr for kvalitetssikring av hjerte- og karkirurgi. Medistims blodgjennomstrømningsmåler har vært i bruk på over 2,0 millioner pasienter verden over siden den kom på markedet, og selskapet er den klare lederen i sin nisje. I alt har Medistim installert 2600 systemer i mer enn 60 land. Medistims utstyr brukes i dag i mer enn 32% av alle bypass-operasjoner som gjennomføres i verden. Selskapets viktigste markeder er USA, Europa og Japan. Selskapet ble notert på Oslo Børs i 2004 og har en markedsverdi på 2,3 milliarder kroner.Powered by Labrador CMS