Helseteknologi

Melanor: - Helsenæringsmeldingen svarer til forventningene

Publisert

Bransjeforeningene for leverandørene av medisinsk teknologi er positive til stortingsmeldingen om helsenæringen. - Skal Norge lykkes i å bygge en ledende og attraktiv helseindustri må det satses betydelig mer enn det gjøres i dag.  

Det sier Atle Hunstad som er administrerende direktør i Melanor.

Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr, og hjelpemidler i det norske markedet. Melanor representerer 150 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere i Norge.

Fredag la næringsminister Torbjørn Røe Isaksen frem den lenge varslede stortingsmelding om helsenæringen. – Det aller viktigste som står  i denne meldingen er at hele offentlig sektor må bli bedre til spille på lag med den private helsenæringen,sa næringsministeren til HealthTalk.

Vinnernæring

Nå får statsråden skryt av Melanor:

Næringsministeren sier at helsenæringen er en fremtidig vinnernæring og det er vi helt enige i. Vi opplever at stortingsmeldingen gir en god og helhetlig oversikt over helsenæringen og de utfordringer våre medlemmer møter i dag. Det virker som om regjeringen har motivasjon til å gjøre noe og det er mange gode intensjoner. Nå ser vi frem til konkrete tiltak og til gjennomføringen, sier Atle Hunstad.

Et velfungerende hjemmemarked

Skal Norge lykkes i å bygge en ledende og attraktiv helseindustri må det satses betydelig mer enn det gjøres i dag mener Melanorsjefen.  - En solid leverandørindustri forutsetter sunn konkurranse som gir utvikling og innovasjon. Det må legges til rette for store, etablerte aktører som ønsker å gjøre investeringer i utvikling, gode vekstvilkår for gründerbedrifter og et godt samarbeid mellom næringsliv og helsevesen, sier han.

Bredere innovasjonssatsning

Hunstad er glad for at stortingsmeldingen sier klart fra at nytenkning og innovasjon er nødvendig for å løse fremtidige helse- og velferdsoppgaver.

- Melanor ønsker en aktiv politikk som stimulerer både stegvis og banebrytende innovasjon. Da er det viktig å ha et bevisst forhold til at nye oppfinnelser - som ofte kommer fra  gründerbedrifter og startups, og stegvis innovasjon - som den etablerte næringen står for - er like viktige, men vesensforskjellige og krever ulik tilnærming og tilrettelegging, sier Hunstad.

Anskaffelser som strategisk virkemiddel

For at pasienter og brukere skal få tilgang til nye produkter og den beste behandlingen må politikere og innkjøpere ha en mer strategisk tilnærming til anskaffelser. Hunstad peker på tre tiltak som Melanor mener vil bidra til å forbedre dagens anskaffelsespraksis:

·       Krav om tydelig strategi for anskaffelser for alle virksomheter i helsetjenesten.

·       Verdibaserte anskaffelser- med utgangspunkt i pasientens helsetjeneste.

·       Standardiserte prosesser for anskaffelser under terskelverdi. I helse- og omsorgssektoren er det en stor andel anskaffelser som er under terskelverdi.

- Om kort tid legger regjeringen fram stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Vi har store forventninger også til denne meldingen og håper at den åpner for at anskaffelser i større grad brukes som et strategisk virkemiddel for å fremme innovasjon, forteller Hunstad.

Atle Hunstad.FOTO: Anne Elisabeth Næss/Medtek Norge
Powered by Labrador CMS