Legemidler og biotek

32 000 norske pasienter rammes når Boehringer Ingelheim slutter å produsere slagmedisinene Asasantin Retard og Persantin Retard. Legemiddelverket ber pasientene kontakte sin fastlege.

32.000 rammes når slagmedisiner tas av markedet

Legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim slutter å produsere to legemidler som skal forhindre nye slag. Her kan du lese Legemiddelverkets råd til deg som bruker medisinene.

Publisert

Statens legemiddelverk skriver på sine nettsider at slagmedisinene Asasantin Retard og Persantin Retard avregistreres globalt. Asasantin Retard vil avregistreres allerede 1. juli, mens Persantin Retard avregistreres 15. september.

Dette rammer rundt 32.000 nordmenn, skriver Legemiddelverket.

Kopipreparatet Diprasorin Orion er et likeverdig legemiddel og kan brukes i stedet for Asasantin Retard. Det kan imidlertid bli en utfordring for de 16 000 pasientene som bruker Persantin Retard, siden den ikke har et tilsvarende legemiddel. Behandling med Persantin Retard bør derfor fases ut, og legene må da finne en annen behandling, sier Legemiddelverket.

– Det skaper alltid økt usikkerhet, i tillegg til at det også innebærer en viss risiko: Å gå fra et legemiddel til et annet øker risikoen for feilbruk, sier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk Steinar Madsen.

Når likeverdige legemidler ikke er tilgjengelig er det svært viktig at berørte pasienter ikke får opphold i behandlingen. Eventuelt spesialister som indremedisiner, hjertespesialister og nevrologer må konsulteres, sier Legemiddelverket.

Råd til pasienter

Dette er rådene som Statens legemiddelverk gir til pasienter som benytter disse medisinene:

  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
  • Diprasorin Orion er et likeverdig legemiddel som kan brukes i stedet for Asasantin Retard.
  • Kontakt lege for videre oppfølging og alternativ behandling.
Å gå fra et legemiddel til et annet øker risikoen for feilbruk, sier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk Steinar Madsen. Foto: Statens legemiddelverk
Powered by Labrador CMS