Legemidler og biotek

Seniorrådgiver Monica Larsen er med fagråd for persontilpasset medisin som nå er oppnevnt av Helsedirektoratet.

Disse er med i fagrådet for persontilpasset medisin

Helsedirektoratet har etablert et fagråd for persontilpasset medisin. Rådet skal bidra til oppfølging og implementering av anbefalingene i Nasjonal strategi for persontilpasset medisin og til at denne strategien er forankret i helsetjenesten.

Publisert

Helsedirektoratet har overordnet koordinerende ansvar for den nasjonale strategien persontilpasset medisin. Det nye fagrådet skal være en arena der Helsedirektoratet kan få råd fra sentrale aktører og kompetansemiljøer, slik at vi til enhver tid er godt orientert om utviklingen innen persontilpasset medisin og fanger opp nye problemstillinger og utfordringer så tidlig som mulig.

- Vi trenger godt samarbeid for å sikre at vi får med oss og følger opp de viktigste problemstillingene, sier Helen Brandstorp. Hun er divisjonsdirektør i Helsedirektoratet og leder for det nye fagrådet.

En av de som skal sitte i fagrådet er seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI) Monica Larsen. Hun arbeider til daglig med rammebetingelser for forskning og utvikling og næringsutvikling på legemiddelområdet.

Fagrådet er bredt sammensatt, med representanter fra brukerorganisasjoner, fagmedisinske foreninger, helsetjenesten, legemiddelindustrien og ulike statlige aktører.

Dette er medlemmene i fagrådet:

 • Abelia v/ Stephen McAdam
 • Datatilsynet v/ Ragnhild Castberg
 • De regionale helseforetakene v/ Hege Russnes, Lars Eikvar og Rune Sundset
 • Direktoratet for e-helse v/ Robert Nystuen
 • Folkehelseinstituttet v/ Gun Peggy Knudsen
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/ Lilly Ann Elvestad
 • Kreftforeningen v/ Anne Lise Ryel
 • Kreftregisteret v/ Giske Ursin
 • Legemiddelindustrien v/ Monica Larsen
 • Norges forskningsråd v/ Guro Eriksen
 • Norsk forening for allmennmedisin v/ Henrik Vogt
 • Norsk forening for medisinsk genetikk v/ Asbjørg Stray-Pedersen
 • Statens legemiddelverk v/ Jan-Petter Akselsen

Fagrådet ledes av Helen Brandstorp, divisjonsdirektør for analyse og samfunn i Helsedirektoratet og prosjekteier for persontilpasset medisin.

Dette er de overordnede målene i Nasjonal strategi for persontilpasset medisin

 • Helsetjenesten gir god informasjon og veiledning om persontilpasset medisin.
 • Tilbudet til pasientene skal være likeverdig, trygt og holde høy kvalitet.
 • Helsetjenesten bidrar med forskning, utvikling og innovasjon i persontilpasset medisin både nasjonalt og internasjonalt.
Powered by Labrador CMS