- Ble overrasket da jeg så hva det koster å behandle kreftpasienter i endestadiet med presisjonsmedisin

Off-label behandling med presisjonsmedisin av kreftpasienter som har mindre enn tre måneder igjen å leve er svært kostbart. - Behandlingen er dyr og har skuffende lav effekt så langt ute i kreftløpet. Den bør heller settes inn tidligere i sykdomsforløpet, sier professor og overlege Anne Hansen Re.

Publisert Sist oppdatert

Lørdag presenterte hun sin studie på den europeiske kreftkongressen ESMO. Der analyserer hun kostnadene opp mot effekten ved å behandle kreftpasienter som går mot slutten av sitt liv med presisjonsmedisin utenfor etablert indikasjonsområde - såkalt off label behandling.

Dataene er hentet fra hennes egen MetAction-studie der 10 av de 26 pasientene i studien fikk målrettet behandling som et resultat av genanalyse. Disse datanene er sammenlignet med data fra to andre studier der pasientene ikke fikk persontilpasset behandling.

Hansen Ree fant at totalkostnadene var dobbelt så høye per pasient for dem som fikk presisjonsmedisin i forhold til de som ikke fikk slik behandling.

Hun understreker at studien hennes gjelder behandling som skjer utenfor indikasjonsområdet og ikke standardbehandlingen.

Powered by Labrador CMS