- Slik skal vi få flere legemiddelstudier til hele Norge

(Paris/ESMO) Regjeringen har høye ambisjoner om å gjøre Norge til et foregangsland innen kliniske studier. Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helsedepartementet hadde tatt turen til Paris der han under ESMO- konferansen møte topper i internasjonal legemiddelindustri og ledende norske kreftleger.

Publisert Sist oppdatert

Vi intervjuet statssekretæren og kreftoverlege og professor Åslaug Helland og kreftlege og leder for Onkologisk foreningen Daniel Heinrich.

Bekeng sa under en mottakelse i residensen til den norske ambassadøren til Frankrike at han og regjeringen jobber for at innen 2025 skal vi doble antallet kliniske studier og at 5 prosent av alle pasientene skal få tilbud om å være med i en klinisk studie.

- Jeg ble glad for at statssekretæren sa at kliniske studier skal være en del av kulturen i norske sykehus. Vi kan ikke lykkes med regjeringens ambisiøse mål dersom dette skal være noe som ildsjeler gjør på fritiden og i helgene, sier Åslaug Helland som selv leder 20 kliniske kreft-studier. Innenfor kreftfeltet tror jeg definitivt vi vil klare å tilby 5 prosent av pasientene en deltakelse i en studie, men vi må definitivt legge inn en innsats dersom vi skal klare å doble antall studier på landsbasis vil bli krevende, sier hun.

- Regeringen har gått veldig offensivt til verks i sine målsetninger om kliniske studier og det er vi som kreftleger svært fornøyd med. Men jeg etterlyser er at denne strategien må forankres i sykehusledelsen slik at de legger forholdene til rette for at leger og sykepleiere kan jobbe målrettet og profesjonelt med de kliniske studiene. For oss som jobber på gulvet og ser pasienter hver dag er det fantastisk å kunne tilby pasientene ny medisin som de ikke kan få i ordinær behandling og som de responderer på, sier Daniel Heinrich. Han jobber som uroonkolog på Sykehuset innlandet som har et nedslagsfelt på 500 000 pasienter. Vi kan selvsagt ikke la pasientene i vårt område være uten tilgang til kliniske studier og jeg opplever at ledelsen på vårt sykehus er svært støttende til at vi som leger jobber med kliniske studier, sier han.

- Regjeringen ønsker at det skal være et tett samarbeide mellom universitetssykehusene og de mindre sykehusene. Slik kan sykehusene over hele landet være attraktive arbeidplasser og tiltrekke seg de beste og så er det avgjørende at pasientene uansett hvor de bor i landet vårt skal ha tilgang til like gode helsetjenester, sier Bekeng,

I dette intervjuet kan du blant annet høre:

  • hvorfor den internasjonal legemiddelindustrien bør velge Norge som arena for kliniske studier
  • hvilke utfordringer som vi står overfor
  • betydningen av at kliniske studier også gjennomføres utenfor de store universitetssykehusene.
Powered by Labrador CMS