Kjetil Taskén presenterer norsk kreftinitiativ på ESMO

Presenterer norsk kreftinitiativ på ESMO

Resultatene som er oppnådd i et storstilt privat-offentlig samarbeid for å ta i bruk presisjonsmedisin på kreftområdet, er nå presentert på kreftkongressen ESMO.

Publisert Sist oppdatert

Det er leder for Institutt for Kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus Kjetil Taskén som holder presentasjonen på ESMO.

Han forteller at det er en utfordring for alle land i Europa med et offentlig finansiert helsevesen å implementere presisjonsmedisin for kreftbehandling i stor skala. Dette til tross for den stadig tydligere pasientfordelen ved å ta i bruk slik diagnostikk og behandling.

- Vi har nå vårt i gang i 15 måneder og har satt oss tre mål: etablere tilgang til avansert molekylær diagnostikk; øke volumet av kliniske forsøk med presisjonsmedisin og parallelt arbeid for implementering av presisjonsmedisin i standardbehandling. På ESMO presenterer Kjetil Taskén resultatene så langt på den europeiske kreftkongressen ESMO.

Tre koordinerte initiativ

Men hva er så oppnådd? Taskén trekker særlig frem tre initiativ:

  • InPreD er en nasjonal infrastruktur i helsetjenesten som sørger for at kreftpasienter med avansert sykdom over hele landet nå kan få tilgang til avansert molekylær kreftdiagnostikk i form av at svulsten detaljert undersøkes for forandringer i et stort genpanel på mer enn 500 gener. InPreD organiserer også et ukentlig nasjonalt molekylært tumor board som i virtuelle møter diskuterer resultatene og behandlingsmuligheter for hver pasient som inkluderes. InPreD ledes av Hege Russnes. Hun er overlege/Gruppeleder på avdeling for patologi og Institutt for Kreftforskning på OUS.

Av de 101 pasientene som var inkludert i Impress-studien per 1. august i år har 67 startet opp med behandling.

  • IMPRESS-Norway er en nasjonal studie der pasienter med langtkommen, ikke-kurerbar kreft får mulighet til å prøve ut godkjent presisjonsmedisin på nye indikasjoner basert på molekylære endringer i kreftsvulsten. Fem legemiddelselskaper bidrar med 16 legemidler, betaling av per-pasient kostnader og utprøvende diagnostikk, men flere er på vei inn. Studien ledes av professor Åslaug Helland, forskningsleder ved Kreftklinikken ved OUS.

  • CONNECT er en offentlig-privat samarbeidsarena som skal påskynde arbeidet med implementering av presisjonsmedisin for norske kreftpasienter. CONNECT koordineres av Jutta Heix og Oslo Cancer Cluster. 22 partnere som spenner fra offentlige myndigheter til sykehus og legemiddelselskaper er nå partnere i Connect, forteller Taskén.

Powered by Labrador CMS