- “Det handler ikke bare om hvilket legemiddel du gir, men også om når du gir det. Samme legemiddel gitt i en annen sekvens kan gi mindre tilbakefall i melanom", sier hovedutprøver Sapna Patel.

Ikke bare HVA men NÅR: Immunterapi før operasjon reduserer tilbakefall i melanom

(ESMO/Paris) “Det handler ikke bare om hvilket legemiddel du gir, men også om når du gir det”, sa hovedutprøveren og la til: “Samme legemiddel gitt i en annen sekvens kan gi mindre tilbakefall i melanom."

Publisert Sist oppdatert

Sapna Patel fra MD Anderson Cancer Center i Texas la søndag frem resultatene fra den mye imøtesette SWOG S1801 studien på et Presidential symposium på European Society for Medical Oncology (ESMO) i Paris.

Studien viser at pasienter med høyrisiko melanom som fikk immunterapien pembrolizumab (Keytruda) både før og etter operasjonen - såkalt neodajuvant behandling - hadde betydelig lengre hendelsesfri overlevelse (EFS) enn pasienter som fikk pembrolizumab kun etter operasjon - såkalt adjuvant behandling.

Adjuvant behandling med immunterapi innen melanom er standardbehandling i Norge, men neoadjuvant behandling er ikke innført.

Median oppfølgingstid var 14.7 måneder Det primære endepunktet var hendelsesfri overlevelse.

Sapna Patel under sin presentasjon

Studien peker tydelig mot fordelene ved neoadjuvant behandling: Ved en median oppfølging på nesten 15 måneder var det 42 % lavere forekomst av tilbakefall eller død blant pasientene som fikk neoadjuvant behandling.

- Sammenlignet med pembrolizumab gitt utelukkende i adjuvant setting, forbedrer neoadjuvant pembrolizumab etterfulgt av adjuvant pembrolizumab hendelsesfri overlevelse ved resektabelt melanom, sa Patel.

Antitumorrespons

Hun sier at forklaringen på funnene er at hemmingen av PD-1/PD-L1-immunsjekkpunktene før kirurgi gir en antitumorrespons på lokale og fjerne steder, og dette skjer før reseksjon av tumorsengen. Denne tilnærmingen etterlater seg et større antall antitumor-T-celler som kan aktiveres og sirkuleres for å gjenkjenne og angripe mikrometastatiske melanomsvulster også etter operasjonen.

Applaus fra kolleger

Fase 2-studien som inkluderte 313 melanompasienter vekket behørig begeistring blant de over 1000 tilhørerne på søndangens Presidential her på ESMO.

En av norges fremste onkologer innen melanombehandling, Anna-Winge Main, er blant de som applauderer funnene i studien.

- Resultatene er veldig imponerende, og viser at den eventfrie overlevelsen var betydelig høyre i gruppen som fikk neoadjuvant behandling. Den eventfrie overlevelsen var 72 % i den neoadjuvante armen versus 49 % i den adjuvante armen. Med en Hazardratio på 0,58 - hvilket betyr at det å få neodjuvant immungerapi reduserte risikoen for sykdomsprogresjon med 42 prosent i forhold til adjuvant behandling, sier Winge-Main.

Applauderer: - Resultatene er veldig imponerende, og viser at den eventfrie overlevelsen var betydelig høyre i gruppen som fikk neoadjuvant behandling. Vi står nå på på terskelen til å sette i gang med neoadjuvant behandling, sier overlege Anna Winge-Main

- Adjuvant behandling er standardbehandling i Norge og de fleste andre land i dag, så den er kommet for å bli. Vi står nå på på terskelen til å sette i gang med neoadjuvant behandling, sier hun.

Studiens design

I SWOG S1801 randomiserte forskerne 313 pasienter til pembrolizumab enten adjuvant (159) eller neoadjuvant (154). Alle pasientene i studien fikk totalt 18 kurer med pembrolizumab, men de som fikk neoadjuvant behandling fikk først 3 kurer før operasjon og så 15 kurer etter operasjonen.

I studien ble melanompasienter med stadium IIB og III behandlet med immunterapien Keytruda (pembrolizumab). Dette legemidlet kan allerede i dag brukes i adjuvant behandling på melanompasienter, det vil si etter at de har fått gjennomført en fullstendig reseksjon av kreften. Grunnlaget for godkjenningen av pembrolizumab som adjuvant behandling er fase 3- studien Keynote-054 som ble publisert i 2018 ble publisert i The New England Journal of Medicine.

I Keynote-054 studien var også norske pasienter med og overlege Anna-Winge Main på Radiumhospitalet norsk Principal Investigator. - Adjuvant behandling med immunterapi er viktig for melanompasienter fordi dette reduserer faren for tilbakefall.

Powered by Labrador CMS