- “Det handler ikke bare om hvilket legemiddel du gir, men også om når du gir det. Samme legemiddel gitt i en annen sekvens kan gi mindre tilbakefall i melanom', sier hovedutprøver Sapna Patel.
- “Det handler ikke bare om hvilket legemiddel du gir, men også om når du gir det. Samme legemiddel gitt i en annen sekvens kan gi mindre tilbakefall i melanom", sier hovedutprøver Sapna Patel.

Ikke bare HVA men NÅR: Immunterapi før operasjon reduserer tilbakefall i melanom

(ESMO/Paris) “Det handler ikke bare om hvilket legemiddel du gir, men også om når du gir det”, sa hovedutprøveren og la til: “Samme legemiddel gitt i en annen sekvens kan gi mindre tilbakefall i melanom."

Publisert Sist oppdatert

Sapna Patel fra MD Anderson Cancer Center i Texas la søndag frem resultatene fra den mye imøtesette SWOG S1801 studien på et Presidential symposium på European Society for Medical Oncology (ESMO) i Paris.

Studien viser at pasienter med høyrisiko melanom som fikk immunterapien pembrolizumab (Keytruda) både før og etter operasjonen - såkalt neodajuvant behandling - hadde betydelig lengre hendelsesfri overlevelse (EFS) enn pasienter som fikk pembrolizumab kun etter operasjon - såkalt adjuvant behandling.

Adjuvant behandling med immunterapi innen melanom er standardbehandling i Norge, men neoadjuvant behandling er ikke innført.

Median oppfølgingstid var 14.7 måneder Det primære endepunktet var hendelsesfri overlevelse.

Sapna Patel under sin presentasjon
Sapna Patel under sin presentasjon

Studien peker tydelig mot fordelene ved neoadjuvant behandling: Ved en median oppfølging på nesten 15 måneder var det 42 % lavere forekomst av tilbakefall eller død blant pasientene som fikk neoadjuvant behandling.

- Sammenlignet med pembrolizumab gitt utelukkende i adjuvant setting, forbedrer neoadjuvant pembrolizumab etterfulgt av adjuvant pembrolizumab hendelsesfri overlevelse ved resektabelt melanom, sa Patel.

Antitumorrespons

Hun sier at forklaringen på funnene er at hemmingen av PD-1/PD-L1-immunsjekkpunktene før kirurgi gir en antitumorrespons på lokale og fjerne steder, og dette skjer før reseksjon av tumorsengen. Denne tilnærmingen etterlater seg et større antall antitumor-T-celler som kan aktiveres og sirkuleres for å gjenkjenne og angripe mikrometastatiske melanomsvulster også etter operasjonen.

Applaus fra kolleger

Fase 2-studien som inkluderte 313 melanompasienter vekket behørig begeistring blant de over 1000 tilhørerne på søndangens Presidential her på ESMO.

En av norges fremste onkologer innen melanombehandling, Anna-Winge Main, er blant de som applauderer funnene i studien.

- Resultatene er veldig imponerende, og viser at den eventfrie overlevelsen var betydelig høyre i gruppen som fikk neoadjuvant behandling. Den eventfrie overlevelsen var 72 % i den neoadjuvante armen versus 49 % i den adjuvante armen. Med en Hazardratio på 0,58 - hvilket betyr at det å få neodjuvant immungerapi reduserte risikoen for sykdomsprogresjon med 42 prosent i forhold til adjuvant behandling, sier Winge-Main.

Applauderer: - Resultatene er veldig imponerende, og viser at den eventfrie overlevelsen var betydelig høyre i gruppen som fikk neoadjuvant behandling. Vi står nå på på terskelen til å sette i gang med neoadjuvant behandling, sier overlege Anna Winge-Main
Applauderer: - Resultatene er veldig imponerende, og viser at den eventfrie overlevelsen var betydelig høyre i gruppen som fikk neoadjuvant behandling. Vi står nå på på terskelen til å sette i gang med neoadjuvant behandling, sier overlege Anna Winge-Main

- Adjuvant behandling er standardbehandling i Norge og de fleste andre land i dag, så den er kommet for å bli. Vi står nå på på terskelen til å sette i gang med neoadjuvant behandling, sier hun.

Studiens design

I SWOG S1801 randomiserte forskerne 313 pasienter til pembrolizumab enten adjuvant (159) eller neoadjuvant (154). Alle pasientene i studien fikk totalt 18 kurer med pembrolizumab, men de som fikk neoadjuvant behandling fikk først 3 kurer før operasjon og så 15 kurer etter operasjonen.

I studien ble melanompasienter med stadium IIB og III behandlet med immunterapien Keytruda (pembrolizumab). Dette legemidlet kan allerede i dag brukes i adjuvant behandling på melanompasienter, det vil si etter at de har fått gjennomført en fullstendig reseksjon av kreften. Grunnlaget for godkjenningen av pembrolizumab som adjuvant behandling er fase 3- studien Keynote-054 som ble publisert i 2018 ble publisert i The New England Journal of Medicine.

I Keynote-054 studien var også norske pasienter med og overlege Anna-Winge Main på Radiumhospitalet norsk Principal Investigator. - Adjuvant behandling med immunterapi er viktig for melanompasienter fordi dette reduserer faren for tilbakefall.

Powered by Labrador CMS