Legemidler og biotek

Kisqali forbedrer overlevelsen - særlig for unge pasienter med avansert brystkreft

Kisqali (ribociclib) sammen med hormonterapi forbedret totaloverlevelsen (OS) både hos pre- og postmenopausale pasienter med hormonreseptor (HR)-positiv brystkreft, HER2-negativ avansert brystkreft uavhengig av alder. Denne effekten var spesielt uttalt hos kvinner under 40 år som vanligvis opplever en mer aggressiv sykdom.

Publisert

Det forteller Anders Bonde Jensen til HealthTalk. Han er overlege og professor på onkologisk avdeling på Aarhus Universitetssykehus. Han mener at de nye dataene fra MONALEESA-7-studien er oppløftende og blant det mest interessante som ble presentert på den virtuelle konferansen ESMO Breast 2021.

Brystkreft er den vanligste krefttypen blant kvinner både i Norge og på verdensbasis. I 2017 ble det rapportert 3589 nye tilfeller av brystkreft hos kvinner i Norge, og over 600 kvinner dør av brystkreft i Norge hvert år.

Unge har en dårligere prognose

Hormonreseptor-positiv brystkreft er den vanligste typen brystkreft, og står på verdensbasis for ca. 80% av tilfellene. Brystkreft anses som hormonreseptor-positiv når kreftcellene produserer unormale mengder av reseptorer for hormonene, østrogen og/eller progesteron. Disse hormonene sender signaler til celler om å vokse og dele seg, kan for mange reseptorer føre til ukontrollert vekst og dannelse av en tumor.

Bonde sier at yngre pasienter med HR-positiv, HER2-negativ avansert brystkreft vanligvis har en mer aggressiv sykdom og dårligere prognose sammenlignet med eldre pasienter. Spesielt har pasienter under 40 år høyere brystkreftdødelighet i forhold til de som 40 år eller eldre.

Hos pasienter under 40 år var median totaloverlevelse (OS) 51,3 måneder med CDK4/6 inhibitoren Kisqali pluss endokrin terapi versus 40,5 måneder med placebo og endokrin terapi og som innebærer en 35% reduksjon i risikoen for død med CDK4 / 6-hemmeren. 4-års totaloverlevelse var henholdsvis 56,2% og 34,4%.

Hos pasienter over 40 år var median totaloverlevelse 58,8 måneder med Kisqali pluss endokrin terapi versus 51,7 måneder med placebo og endokrin terapi, noe som innebærer en 19% reduksjon i risikoen for død med CDK4 /6-hemmeren. De 4-årige OS-dataene var henholdsvis 61,1% mot 47,8%.

Behandling med Herceptin etter operasjon

Den andre studien som Bonde Jensen særlig trekker frem er ShortHER-studien som testet ut adjuvant behandling med Herceptin (trastuzumab) - et monoklonalt antistoff som i mange år er brukt i behandlingen av brystkreft.

- Langtidsdata med adjuvant trastuzumab gir oppløftende resultater for pasienter med HER2-positiv brystkreft i tidlig stadium som må avbryte behandlingsregimet som som normalt varer ett år. Ved en medianoppfølging på 8,7 år var langvarig sykdomsfri overlevelse (DFS) og totaloverlevelse (OS) for pasienter som gjennomgikk 9-ukers og 1-års forløp med trastuzumab sammenlignbare hos 85% av studiepopulasjon som hadde sykdom med lav eller middels risiko, sier Anders Bonde Jensen.

Han forteller at 1 års trastuzumab fortsatt er standardbehandlingen, men en kortere trastuzumab-administrering kan være et alternativ hos pasienter med lav risiko for tilbakefall eller å berolige pasienter som opplever kardiale hendelser og som må avslutte behandlingen tidligere.

Powered by Labrador CMS