Legemidler og biotek

Et strukturell modell av KRAS-proteinet som viser Lumakras-molekylet i bindingslommen til kreftcellen. Den gule regionen viser hvor legemidlet fester seg til KRAS-proteinet

Amgen går for fase 3-studie med KRAS-kombinasjon etter lovende tarmkreftresultater

Å kombinere Amgens KRAS-blokker Lumakras (sotorasib) med et eldre målrettet legemiddel gir høyere behandlingsrespons i pasienter med avansert tykktarmskreft enn med Lumakras alene. Det har ansporet bioteknologiselskapet til å starte en større fase 3-studie med kombinasjonsbehandlingen.

Publisert

De nye resultatene ble offentliggjort av Amgen i forkant av en presentasjon på European Society of Medical Oncology (ESMO) sitt årlige virtuelle møte.

Fase Ib/II CODEBREAK 101 studien testet ut Lumakras med EGFR-hemmeren Vectibix, en godkjent tykktarmskreftmedisin som også er utviklet av Amgen.

Grønt lys for en fase 3-studie

Dataene viser at kombinasjonsbehandlingen krympet svulster hos syv, eller 27%, av 26 tidligere behandlede pasienter som har KRAS-mutert metastatisk kolorektal kreft. Denne effekten er høyere enn responsraten på 9,7% hos pasienter som ble behandlet med Lumakras som monoterapi.

Monoterapidataene førte til at Amgen bestemte seg for å ikke gå videre med KRAS-hemmeren som monoterapi for indikasjonen. Men de siste kombinasjonsdatene med Lumakras og Vectibix ser ut til å ha oppmuntret Amgen nok til at selskapet har gitt grønt lys for en større fase 3 -studie med kombinasjonsbehandlingen.

CODEBREAK 101-studien tester Lumakras som monoterapi og i kombinasjon med en rekke kreftmedisiner på tvers av et stort antall solide tumorer hos mer enn 1100 pasienter. Studien avsluttes i november 2025. Dette programmet er en del av en ekspansiv plan der Amgen håper å kunne legge til nye indikasjoner for Lumakras. Amgen og Lumakras fikk FDA-godkjenning i mai i år for å behandle KRAS-G12C mutert ikke-småcellet lungekreft. En godkjenning i Europa er ventet om ikke lenge.

Lumakras slutter seg til en voksende liste over målrettede kreftlegemidler som gjør det mulig for leger å behandle solide svulster mer effektivt når veksten er drevet av svært spesifikke genetiske mutasjoner. Dette gjelder spesielt i lungekreft, hvor det er flere legemidler som retter seg mot genmutasjoner som ALK, ROS1, EGFR og RET - og nå også KRAS G12C. Disse mutasjonene er imidlertid sjeldne, noe som gjør det utfordrende å identifisere pasienter og få dem behandlet

I videoen under kan du se hvordan sotorasib (tidligere kalt AMG 510) binder seg til overflaten på KRAS G12C og dreper kreften.

Konkurransen kommer

KRAS-mutasjonen, som tidligere ikke kunne behandles, finnes i omtrent 13 prosent av de ikke-småcellede lungekreftsvulstene. Mutasjonen antas å forekomme i mellom 3% til 5% i tarmkreft, noe som gjør markedsmulighetene mye mindre enn ved lungekreft.

Og konkurranse er på vei. Mirati Therapeutics skal presenterer fase 3-data for sin egen KRAS-G12C-hemmer adagrasib denne helgen i behandling av avansert tykktarmskreft og ønsker å utnytte momentumet fra sin sin “breakthrough designation” som de fikk av FDA basert på fase Ib/II-data i ikke-småcellet lungekreft som viser en 45% responsrate

Powered by Labrador CMS