Legemidler og biotek

Pasienter som ble gitt PARP-hemmer for andre gang fikk effekt av behandlingen. Det overrasket overlege Kristina Lindemann

Ga ny dose med PARP-hemmer - resultatet overrasket kreftlegen

Å gi pasienter med eggstokkreft en ny behandling med PARP-hemmeren olaparib (Lynparza) utsatte tiden til kreften kom tilbake med 12 måneder for en gruppe pasienter. Det var overraskende, sier overlege og førsteamanuensis Kristina Lindemann ved avdeling for gynekologisk kreft på Oslo universitetssykehus (OUS).

Publisert Sist oppdatert

Hun er norsk hovedutprøver for den internasjonale fase 3-studien OReO/ENGOT Ov-38-studien der 5 norske pasienter deltok. Totalt deltok 279 pasienter i studien

Pasientene hadde tidligere blitt behandlet med en PARP-hemmer i førstelinje, men hadde fått tilbakefall.

I studien fikk pasientene PARP-hemmer på nytt som vedlikeholdsbehandling etter kjemoterapi. - Vi fant at 14-19 prosent av pasientene hadde klinisk signifikant forlengelse av progresjonsfri overlevelse uavhengig av om de hadde kreft med BRCA-mutasjon og homolog rekombinasjonsdefekt (HRD)-status, sier Lindemann.

Det overrasket den erfarne forskeren. Hun hadde forventet at pasientene som ble re-eksponert for en PARP-hemmer ville ha utviklet resistens mot den målrettede behandlingen.

-Vi må derfor finne andre forklaringsvariabler som kan fortelle oss hva som gjør at disse pasientene likevel ha effekt av en ny runde med en PARP-hemmer, sier hun.

Pasienter som BRCA1 og BRCA2 er to gener som er involvert i genreparasjon, og mutasjoner i disse genene øker derfor risikoen for kreft.

-PARP-hemmere gis i tablettform og har en mye gunstigere bivirkningsprofil enn kjemoterapi og det er fordelaktig å utsette behandlingen med kjemoterapi så lenge som mulig. Når flere enn de med germline BRCA-mutasjon vil få tilbud om PARP-hemmer i førsteslinje vil det også bli et større behov for å tilby pasientene med tilbakefall vedlikeholdsbehandling med PARP-hemmere forteller hun.

Lynparza (olaparib)

PARP hemmeren Lynparza er en målrettet behandlingen som blokkerer DNA damage response (DDR) i celler/tumorer som har en mangel i HRR, slik som mutasjoner i BRCA1 og/eller BRCA2. Hemming av PARP med Lynparza fører til at PARP bundet til enkelt-trådet DNA-brudd blir sittende fast og blokkerer videre replikasjon. Resultatet er dobbelt-trådet DNA brudd og til slutt celledød. Lynparza testes i en rekke PARP-avhengige tumor typer med mangler og avhengighet av en fungerende DDR signalvei.

Lynparza, er utviklet og kommersialisert i et samarbeide mellom AstraZeneca og MSD.

BRCA mutasjoner

BRCA1 og BRCA2 er humane gener som produserer proteiner som står for reparering av skadet DNA og spiller således en sentral rolle i å vedlikeholde den genetiske stabiliteten til celler. Når noen av disse genene er mutert eller endret, slik at den enten ikke produserer protein eller ikke fungerer korrekt, så vil DNA-skade ikke bli reparert tilstrekkelig og cellene blir ustabile. Som et resultat av dette så vil cellene være mer utsatt for ytterligere genetiske endringer som vil lede til kreft og er sensitive for PARP hemmere, inklusive Olaparib.

Powered by Labrador CMS