Forskning

Butterflyglioblastom (bGBM) er en sjelden undergruppe av glioblastom hvor svulsten har utbredelse til begge hjernehalvdeler. Sykdommen er vanligvis assosiert med en dyster diagnose.

Ny norsk studie: flere behandlingsmodaliteter kan forbedre overlevelsen ved sjelden hjernekreft

I en ny retrospektiv populasjonsstudie analyserte norske forskere pasienter diagnostisert med butterflyglioblastom. De ville se på hva slags behandling pasientene hadde fått og hvordan det påvirket utfallet. Pasienter med flere behandlingsmodaliteter hadde bedre overlevelse, men det er ikke sikkert dette er rett fremgang for alle.

Publisert

Butterflyglioblastom (bGBM) er en sjelden undergruppe av glioblastom hvor svulsten har utbredelse til begge hjernehalvdeler. Sykdommen er vanligvis assosiert med en dyster diagnose og det er fortsatt ingen gode behandlingsalternativer. Det finnes lite litteratur som beskriver denne gruppen, og det er utfordrende å få data på så små pasientgrupper.

Flere behandlingsmodaliteter hadde bedre overlevelse

Forskerne hentet data fra perioden 2007- 2014, hvor de identifiserte 381 diagnosert med glioblastom. 36 av disse pasientene hadde diagnosen butterflyglioblastom. Forskerne så videre på hva slags behandling disse pasienten fikk og hvordan det gikk med dem.

Standardbehandling av denne sykdommen er en kombinasjon av kirurgi, cellegift og strålebehandling. Men det er ikke alle som mottar akkurat denne behandlingen.

-Vi vet fra klinisk hverdag at ikke alle pasienter vurderes å være tjent med omfattende behandling og det kan det være ulike grunner til. Vi så i studien at de som fikk flere behandlingsmodaliteter hadde bedre overlevelse. Men vi har ikke sett på grunnlaget for de konkrete behandlingsvalg i denne studien.

Det sier Line Bjorland. Hun er overlege ved avdeling for blod- og kreftsykdommer ved Stavanger Universitetssykehus og førsteforfatter av studien.

Gjennomsnittsalder på pasientene i studien var 65.9 år. Og generell gjennomsnittlig overlevelse blant disse var 5.9 måneder etter diagnose

Dårlig prognose for eldre

Forskerne delte pasientene opp i to grupper, de over og under 70 år. Det var en nemlig en ganske reell forskjell mellom gjennomsnittlig overlevelse i disse gruppene. For de under 70 år var overlevelsen 7.8 måneder, for de over 70 år var den 2.1 måneder.

I de to gruppene var respektivt 21 av 23 (93%) av de over 70 år og 2 av 13 (15.4%) i de under 70 behandlet med minst to modaliteter.

I tillegg ble det klart i studien at butterflyglioblastom har en dårligere prognose enn glioblastom.

-Glioblastom er allerede en veldig alvorlig sykdom med dårlig prognose, og vi så i denne studien at butterfly glioblastom har ytterligere dårligere prognose.

Konklusjonen i studien var derfor at de med butterflyglioblastom kan en mer aggressiv behandlingsmetode, men om denne tilnærmingen er riktig for alle pasienter og i så fall hvem de er vil forskerne undersøke videre.

Videre i prosjektet skal forskerne se nærmere på vevsprøver og MR-bilder for å se om det er noe faktorer der som kan bidra til å predikere prognosen eller hjelpe i beslutningstaking om behandlingsintensitet.

Powered by Labrador CMS