Forskning

Norsk studie lot pasienter med hjernekreft evaluere sin egen livskvalitet

Norsk studie lot pasienter med hjernekreft evaluere sin egen livskvalitet

Hjernemetastaser - kreft som har spredd seg til hjernen - er assosiert med høy dødelighet. Å vurdere pasientenes egen opplevelse av sin sykdom er et viktig element i behandling og omsorg av pasientene. Likevel er det gjort få studier om pasientenes oppfatning av sin helserelaterte livskvalitet. Derfor ville norske forskere gjøre en prospektiv populasjonsbasert studie, med klinisk data og pasientenes egenrapporterte funksjonsstatus , for å kunne få bedre innsyn i pasientenes livskvalitet.

Publisert

Spredning til hjernen sees hyppigst ved lungekreft, brystkreft, mage-tarmkreft, ondartet føflekkreft (malignt melanom) og ved enkelte leukemier.

- Rundt 20-40 prosent av kreftpasientene utvikler hjernemetastaser. Andelen øker fordi det nå er flere som har kreft enn før og flere overlever lenger. I tillegg er det bedre diagnostikk. Men det er få retningslinjer som sier hvordan dette må behandles og det er ingen nasjonale retningslinjer i Norge.

Det forteller Guro Lindviksmoen Astrup. Hun er sykepleier ved avdelingen for kreftbehandlig i Kreftklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Det er hun som presenterer studien under dette årets ESMO.

Studien

-Studien er en del av et større prosjekt. Vi startet med innsamling av data i 2017 og sluttet å inkludere pasienter i mars 2021, forklarer Astrup.

Ved baseline, eller starten av studien ble 725 pasienter inkludert. 45 prosent av disse pasientene hadde lungekreft. Gjennomsnittsalder var 66 år og 53 prosent var kvinner. 35 prosent døde innen tre måneder av hjernemetastase diagnosen.

59 prosent av pasientene hadde en ECOG-score på 0-1.

ECOG tabellen
Grad ECOG - Performance Status
Grad: 0 ECOG - Performance Status: I stand til å utføre enhver normal aktivitet uten begrensinger.
Grad: 1 ECOG - Performance Status: Ikke i stand til fysisk krevende aktivitet, men oppegående og i stand til å utføre lett arbeid.
Grad: 2 ECOG - Performance Status: Oppegående og i stand til all egenpleie, men ikke i stand til noe arbeid; oppe og i bevegelse mer enn 50% av våken tid.
Grad: 3 ECOG - Performance Status: Bare i stand til begrenset egenpleie; bundet til seng eller stol mer enn 50% av våken tid.
Grad: 4 ECOG - Performance Status: Helt hjelpetrengende; klarer ikke noen egenpleie; helt bundet til seng eller stol
Grad: 5 ECOG - Performance Status: Død

Ved starten av studien svarte pasientene på et spørreskjema og deretter hver måned i 12 måneder, eller alternativt til de døde.

-Vi har gjort foreløpige analyser av de første 725 pasienter som fylte ut skjema ved baseline, men kun 235 av disse svarte på nytt ved tre måneders oppfølgning.

Hvorfor kun 235 svarte ved oppfølgning vet ikke forskerne sikkert forteller Astrup, men det kan være at pasienten døde eller var for syk til å fylle ut skjema.

-Derfor kan det være slik at pasientene som var i best form fyller ut skjema, og det kan påvirke resultatene, sier hun.

Pasientene rapporterte markant lavere fysisk funksjon og mer slapphet, kvalme/ oppkast, smerte, tung pust og dårlig appetitt. Men de sov lettere enn rapportert ved baseline.

Konklusjonen

Konklusjon av studien er at det er generelt forverring innenfor de fleste områder pasienten ble spurt når de evaluere sin egen livskvalitet. Tidligere analyse tyder på et sunt bias.

Men siden forskerne skal følge pasientene i ett år har de ikke fullstendige data på alle pasientene som er inkludert. Resten av dataene kommer til å være klare og vil bli presentert i løpet av det neste året.

Men forskerne sier seg ikke ferdig med det. Planene er allerede i gang for en videre studie på dette området.

-Vi planlegger nå en oppfølgingsstudie av de som har levd med hjernemetastaser i over to år. Dette er ikke en stor gruppe, men vi vil gjerne se nærmere på behandlingen disse pasientene har gått igjennom og hvordan dette har påvirket livskvaliteten deres og deres kognitive funksjon, avslutter Astrup.

Guro Lindviksmoen Astrup er sykepleier ved avdelingen for kreftbehandlig i Kreftklinikken på OUS. Foto: Øystein H. Horgmo, OUS

ECOG skalaen

ECOG står for eastern cooperative oncology group.

Den beskriver pasientens funksjonsnivå når det gjelder evnen til å ta vare på seg selv, daglig aktivitet og fysisk evne (gå, jobbe, etc.).

Forskere over hele verden tar ECOG Performance Status i betraktning når de planlegger forsøk for å studere en ny behandlingsmetode. Denne nummereringsskalaen er en måte å definere populasjonen av pasienter som skal studeres i forsøket, slik at den kan reproduseres jevnt blant leger som registrerer pasienter. Det er også en måte for leger å spore endringer i pasientens funksjonsnivå som følge av behandling under forsøket.

Powered by Labrador CMS