Kliniske studier

Influensavaksine etter hjerteinfarkt reduserer risiko for død hos pasienter med hjertesykdom

Influensavaksine etter hjerteinfarkt reduserer risiko for død hos pasienter med hjertesykdom

En sprøyte med influensavaksine reduserte dødeligheten med 41 prosent blant pasienter som har koronar hjertesykdom.

Publisert

Det fastslår en den svenske IAMI -studien som ble presentert på den store hjertekonferansen, European Society of Cardiology (ESC) denne helgen.

-Oppsiktsvekkende resultater, sier kardiologiprofessor Dan Atar til HealthTalk.

Koronar hjertesykdom er samlebetegnelsen på angina pectoris (hjertekrampe) og hjerteinfarkt. Begge tilstandene skyldes at blodårene som forsyner hjertemuskelen med blod, koronararteriene, er blitt trange (angina) eller tette.

Største av sitt slag

Det er allerede godt dokumentert at det under influensasesongen dør flere mennesker av kardiovaskulære årsaker enn ellers i året. Noen små enkeltsenterstudier har også antydet at influensavaksine har en beskyttende effekt på kardiovaskulære hendelser

IAMI-studien er den største studien av denne typen og ble gjennomført på 30 sykehus i åtte land (Sverige, Danmark, Norge, Latvia, Storbritannia, Tsjekkia, Bangladesh og Australia) over fire influensasesonger fra oktober 2016 til februar 2020.

Metoden

Deltakerne ble tilfeldig delt i to grupper der den ene fikk influensavaksine og den andre placebo innen 72 timer etter de hadde gjennomgått en hjerteoperasjon eller hadde blitt innlagt på sykehus.

Gjennomsnittsalderen for deltakerne var 60 år og 18 prosent var kvinner.

Resultatene

Andelen pasienter som etter ett år fikk en hendelse i det primære endepunktet - død, hjerteinfarkt eller stenttrombose - var 5,3 prosent i vaksinegruppen, mot 7,2 prosent i placebogruppen. Denne effekten ble i stor grad drevet av reduserte dødsfall i vaksinegruppen - 2,9 prosent sammenlignet med 4,9 prosent i placebogruppen. Dette er relativ forskjell på 41 prosent.

-Dette er oppsiktsvekkende resultater, sier Atar.

Burde vært standard

Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommenInfluensakasine og FHI anbefaler at personer med hjerte- og karsykdom vaksineres. Men per dags dato er ikke influensavaksinasjonen en del av standardbehandlingen etter et akutt hjerteinfarkt.

Men det mener hovedforfatter av studien, professor Ole Fröbert ved Örebro universitet i Sverige burde være tilfellet.

-I studien fant vi tidlig at influensavaksinasjon hos pasienter med hjerteinfarkt eller høy risiko for koronarsykdom resulterte i en lavere risiko for død, hjerteinfarkt eller stenttrombose etter 12 måneder sammenlignet med placebo. Våre funn tyder på at influensavaksinasjon bør vurderes som en del av behandling på sykehus etter hjerteinfarkt.

Atar er enig at det kan vurderes, men mener det er viktig å være grundige før det skjer.

-Før vi gjør en full implementering bør vi gå gjennom all vår litteraturen rundt dette temaet og det må tenkes godt igjennom, men det er veldig interessant at resultatene er så tydelig positive, avslutter han.

Powered by Labrador CMS