ESC: Pasienter med hjertesvikt har nytte av Forxiga uavhengig av hjertepumpefunksjon

En samleanalyse av DAPA-HF- og DELIVER-studiene demonstrerer at SGLT2-hemmeren Forxiga (dapagliflozin) gir fordeler fordeler for pasienter med hjertesvikt (HF) uavhengig av ejeksjonsfraksjon.

Publisert

Studiene ble presentert lørdag på en Hot Line Session på European Society of Cardiology 2022. Dataene viser at Forxiga reduserer risikoen for død og kardiovaskulære hendelser hos pasienter med hjertesvikt, uavhengig av ejeksjonsfraksjon. Dataene ble samtidig presentert i ikke mindre enn 11 vitenskapelige tidsskrifter, der det mest prestisjetunge er The New England Journal of Medicine.

Totalt 11 007 pasienter ble randomisert til Forxiga eller placebo i de to studiene. Overlevelsesanalyse ble brukt for å undersøke effekten av Forxiaga på død av kardiovaskulære årsaker; død alle årsaker; totale sykehusinnleggelser som følge av hjertesvikt; og sammensetningen av død fra kardiovaskulære årsaker, hjerteinfarkt eller hjerneslag (major adverse cardiovascular events; MACE).

Gjennomsnittsalderen på deltakerne var 69 år, og 35 % var kvinner. Median oppfølging var 1,8 år. Forxiga reduserte risikoen for død av kardiovaskulære årsaker med 14 % (hazard ratio [HR] 0,86); død uansett årsak med 10 % (HR 0,90); totale sykehusinnleggelser for hjertesvikt med 29 % og MACE med 11 % (HR 0,90). Det var ingen indikasjon for at effekten av Forxiga varierte med grad av ejeksjonsfraksjon for noen av utfallene.

- Våre funn bekrefter at alle pasienter med hjertesvikt, uavhengig av ejeksjonsfraksjon, kan ha nytte av dapagliflozin i tillegg til annen hjertesviktbehandling de får, sier førsteforfatteren av studien, professor Pardeep Jhund ved University of Glasgow.

Deliverstudien

Professor Scott Solomon fra Harvard Medical School, presenterte resultatene fra fase 3-studien DELIVER, og bemerket at omtrent halvparten av hjertesviktpasientene har mildt redusert eller bevart ejeksjonsfraksjon.

Totalt randomiserte DELIVER-forskerne 6 263 pasienter (gjennomsnittsalder 72 år; 44 % kvinner) til dapagliflozin 10 mg én gang daglig eller placebo – i tillegg til vanlig behandling – og fulgte dem i median 2,3 år. I løpet av denne tiden reduserte Forxiga signifikant risikoen for kardiovaskulær død eller forverring av hjertesvikt hos pasienter med mildt redusert eller bevart ejeksjonsfraksjon.

Det sammensatte utfallet av kardiovaskulær eller forverring av hjertesvikt ble redusert med 18 % i Forxiga-gruppen og 19,5 % i placebogruppen.

Hjertepumpefunksjon påvirket ikke de observerte fordelene. For det primære endepunktet, for eksempel, var hazard ratio 0,77 blant pasienter med en ejeksjonsfraksjon på 60 % eller høyere og 0,83 blant de med lavere ejeksjonsfraksjon.

- Det er "bemerkelsesverdig konsistens" i fordelen ved dapagliflozin på tvers av alle forhåndsdefinerte subgrupper, sa Solomon på en pressekonferanse. - Disse dataene gir sterke bevis for å støtte bruken av en SGLT2-hemmer som grunnleggende terapi (“foundational therapy”) hos praktisk talt alle pasienter med hjertesvikt, uavhengig av om de har type 2-diabetes eller ejeksjonsfraksjon, sa Solomon.

- Deliver er en viktig studie, og enda en studie i rekken som viser viktigheten av dapagliflozins kardio-renale beskyttelse. Hjertesvikt er en ledende dødsårsak på verdensbasis så som i Norge. I Norge ligger prevalensen på ca 2% i den voksne befolkningen, så nye behandlinger er viktig for disse patienter, sier Medisinske sjef i AstraZeneca Norge, Kristin Løseth i en kommentar til studien.

Powered by Labrador CMS