Kliniske studier

En studie fra Karolinska Institutet i Stockholm slår fast at tannkjøttsykdommen periodontitt er forbundet med økt risiko for kardiovaskulær sykdom: jo mer alvorlig periodontitt, jo høyere risiko. Sammenhengen var spesielt tydelig blant pasienter som tidligere hadde opplevd et hjerteinfarkt.

Tannkjøttsykdom er årsak hjertesykdom

Personer med tannkjøttsykdommen periodontitt og som har hatt et hjerteinfarkt er ekstra utsatt for nye kardiovaskulære hendelser, viser svensk studie.

Publisert

Det har i mange år vært kjent at det er en sammenheng mellom periodontitt og økt risiko for hjerte- og karsykdom. Nå slår en ny studie fra Karolinska Institutet i Stockholm fast at tannkjøttsykdommen er forbundet med økt risiko for kardiovaskulær sykdom: jo mer alvorlig periodontitt, jo høyere risiko. Sammenhengen var spesielt tydelig blant pasienter som tidligere hadde opplevd et hjerteinfarkt.

Funnene er nå presentert på den europeiske hjertekongressen ESC.

Les alle nyhetene fra ESC her.

Hjertepasienter må følges godt opp av tannlegen

- Vår studie understreker betydningen av at hjertepasienter følges godt opp i tannhelsetjenesten og går til regelmessige kontroller og får opplæring i riktig munnhygiene for å forebygge første og påfølgende hjertehendelser. Det sier studieforfatter dr. Giulia Ferrannini ved Karolinska Institutet.

Tannkjøttsykdommen periodontitt er en betennelse i vevet rundt tennene og utløses av bakterieinfeksjon og forekommer hyppig i befolkningen. Utviklingen av periodontitt har en arvelig komponent, og påvirkes også av alder og livsstil - særlig røyking.

Tidligere har den svenske PAROKRANK-studien dokumentert at periodontitt er langt mer mer vanlig hos pasienter med førstegangs hjerteinfarkt sammenlignet med friske jevnaldrende i samme alder og kjønn.

Nå kommer langtidsdata som tyder på at disse pasientene også har en høyere risiko for å få flere kardiovaskulære hendelser over tid, sammenlignet med friske personer i samme alder og av samme kjønn.

Analysen er basert på data fra 1587 personer over 62 år der omtrent halvparten hadde hatt et hjerteinfarkt tidligere mens de resterende var friske. Oppfølgingsperioden varte i gjennomsnitt 6,2 år.

Studiens primære endepunkt var en kombinasjon bestående av dødsrisiko uavhengig av årsak, alvorlig hjertesvikt og ikke-dødelig hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Sannsynligheten for at noen av disse hendelsene inntreffer var 49 prosent høyere hos personer med en eller annen form for periodontitt. Sannsynligheten for å få det primære endepunktet økte jo alvorligere tannsykdommen var. Når forskerne bare analyserte gruppen som hadde hatt et tidligere hjerteinfarkt, ble den høyeste risikoen også sett blant de med den mest alvorlige periodontitten:

- Risikoen for å oppleve en kardiovaskulær hendelse var høyere for de med periodontitt, og risikoen øker med alvorlighetsgraden. Dette var spesielt tydelig hos pasienter som allerede hadde opplevd et hjerteinfarkt, sier Dr. Ferrannini.

Studien gir ikke svar på om det er en årsakssammenheng mellom periodontitt og kardiovaskulære hendelser. Men forskernes hypotese er at bakterier fra det skadede tannkjøttet kommer inn i blodet.

- Bakteriene kan da forårsake en systemisk betennelse som påvirker og skader blodårene, sier Giulia Ferrannini.

- Risikoen for å oppleve en kardiovaskulær hendelse var høyere for de med periodontitt, og risikoen øker med alvorlighetsgraden. Dette var spesielt tydelig hos pasienter som allerede hadde opplevd et hjerteinfarkt, sier Giulia Ferrannini.
Powered by Labrador CMS