Kliniske studier

Å erstatte vanlig salt med et alternativ med lavt natrium reduserer risikoen av hjerneslag hos de med høyt blodtrykk eller som tidligere har opplevd slag.
Å erstatte vanlig salt med et alternativ med lavt natrium reduserer risikoen av hjerneslag hos de med høyt blodtrykk eller som tidligere har opplevd slag.

Å bytte ut vanlig salt med salt som har mindre natrium forebygger hjerte- og karsykdommer og død

Å erstatte vanlig salt med et alternativ med lavt natrium reduserer risikoen av hjerneslag hos de med høyt blodtrykk eller som tidligere har opplevd slag.

Publisert

Det viser ny forskning som er presentert på årets konferansen European Society of Cardiology (ESC) og publisert i New England Journal of Medicine. For første gang er det dokumentert gjennom en randomisert studie at å minke natriumklorid i kostholdet reduserer faren for kardiovaskulær sykdom.

Forskere sier at dette billige og enkle tiltak kan forhindre opptil 1 million store kardiovaskulære hendelser bare i Kina hvert år.

Les alle nyhetene fra ESC her.

Salt er et vanlig, men upresist navn på natriumklorid (NaCl). Andre navn på det samme brukt i matlagning er havsalt, sjøsalt, koksalt, steinsalt, bordsalt, spisesalt, og så videre.

Både for høyt natriuminntak og lavt kaliuminntak er forbundet med høyt blodtrykk og økt risiko for kardiovaskulær sykdom og tidlig død.

Salterstatninger, som erstatter en del av natriumkloridet i vanlig salt med kaliumklorid, har vist seg å senke blodtrykket, men effekten på hjertesykdom, hjerneslag og død har vært usikker. I tillegg har det vært bekymringer for

Hyperkalemi - forhøyet kalium - hos mennesker med kronisk nyresykdom som fører til hjertearytmier og plutselig død.

Studien

SSaSS studien, som står for Salt Substitute and Stroke Study, sammenlignet effekten av å bruke redusert natriumsalterstatning mot vanlig salt, altså natriumklorid, ved hjerneslag, kardiovaskulære hendelser, dødelighet og klinisk hyperkalemi.

SSaSS var en åpen, randomisert studie som registrerte deltakere mellom april 2014 og januar 2015. Deltakerne var voksne som enten hadde hatt tidligere hjerneslag eller var over 60 år og eldre med dårlig kontrollert blodtrykk.

Studien ble gjennomført i 600 landsbyer i landlige områder i fem provinser i Kina. To fylker i hver provins ble valgt som representerte det sosioøkonomiske utviklingsnivået i landlige fylker i den provinsen. Omtrent 35 mennesker ble rekruttert fra hver landsby– totalt 20 995 deltakere.

Deltakerne ble randomisert i grupper etter landsby og i et 1:1-forhold fikk de enten salterstatning eller vanlig salt. Deltakere i intervensjonslandsbyene fikk gratis salterstatning (ca. 75 prosent natriumklorid og 25 prosent kaliumklorid) som erstatning for vanlig salt og ble anbefalt å bruke det til all matlaging, krydder og konservering av mat.

De ble også oppfordret til å bruke salterstatningen mer sparsomt enn hvordan de vanligvis brukte salt for å maksimere natriumreduksjonen. Tilstrekkelig salterstatning ble gitt for å dekke behovene til hele husholdning (ca. 20 g per person per dag). Deltakere i kontrollbyene fortsatte med sine vanlige saltvaner.

Gjennomsnittsalderen for deltakerne var 65,4 år og 49,5 prosent var kvinner. 72,6 prosent hadde en historie med slag og 88,4 prosent hadde en hypertensjon.

Resultatene

Etter nesten fem års oppfølging i gjennomsnitt, ble forekomsten av slag - som var studiens primære endepunkt - redusert med 14 prosent blant de som byttet ut saltet sammenliknet med de i kontrollgruppen. I absolutte tall minsket slagforekosten fra 33,65 til 29,14 tilfeller per tusen mennesker per år.

I løpet av en gjennomsnittlig oppfølging på 4,74 år fikk mer enn 3000 mennesker slag, mer enn 4000 døde og mer enn 5000 hadde en stor kardiovaskulær hendelse.

Ikke farligere enn salt

Når det gjelder sikkerhet, var det ingen økt risiko for alvorlige bivirkninger tilskrevet klinisk hyperkalemi med salterstatning sammenlignet med vanlig salt (3,35 mot 3,30 per 1000 pasientår). Heller ingen andre risikoer ble identifisert.

-Denne studien gir klare bevis på en intervensjon som kan tas i bruk veldig raskt til svært lave kostnader. En nylig modelleringsstudie gjort for Kina anslår at 365 000 slag og 461 000 for tidlige dødsfall kan unngås hvert år i Kina med å bytte til salterstatning. Vi har nå vist at det er effektivt, og dette er fordelene for Kina alene. Salterstatning kan brukes av milliarder flere med enda større fordeler.

Det sa hovedforsker bak studien professor Bruce Neal fra George Institute for Global Health i Sydney, Australia.

Han fortsatte:

-Prøvningsresultatet er spesielt spennende fordi saltsubstitusjon er en av få praktiske måter å oppnå endringer i saltet folk spiser. Andre saltreduserende tiltak har ikke vist seg å ha stor og vedvarende effekt.

-Han forteller også at et viktig poeng er at salterstatning er veldig lett å produsere, og det er ikke dyrt. En kilo vanlig salt, som varer i flere måneder, koster omtrent 1,08 dollar i Kina. Prisen for et kilo salterstatning er 1,62 dollar/kg, sa han.

- Det er først og fremst lavere inntekt og mer vanskeligstilte grupper som tilfører store mengder salt under tilberedning og matlaging, avslutter han.

Dette betyr at salterstatning har potensial til å redusere helseforskjeller knyttet til hjerte- og karsykdommer.

Powered by Labrador CMS