Forskning

Norske forskere på Akershus universitetssykehus fant at de to fettsyrene som finnes i omega-3 har både positive og negative effekter på hjertet. Nå er studien publisert på den europeiske kardiologikonferansen ESC.
Norske forskere på Akershus universitetssykehus fant at de to fettsyrene som finnes i omega-3 har både positive og negative effekter på hjertet. Nå er studien publisert på den europeiske kardiologikonferansen ESC.

Omega-3 er ikke effektivt for å forebygge hjerteinfarkt men kan øke risikoen for hjerteflimmer viser ny norsk studie

I følge den norske OMEMI-studien har ikke omega-3 effekt på hjertehelsen til eldre pasienter som nylig har gjennomgått et hjerteinfarkt. Nå har kardiologer på Akershus universitetssykehus gjort nye analyser av OEMI-dataene og fant at de to fettsyrene som finnes i omega-3 har både positive og negative effekter på hjertet. Nå er studien publisert på den europeiske kardiologikonferansen ESC.

Publisert

OMEMI-studien ( OMega-3 fatty acids in Elderly patients with Myocardial Infarction) er en stor norsk studie på omega-3 tilskuddet. Studien, som har foregått i åtte år, så på eldre pasienter som nylig har gjennomgått et hjerteinfarkt. De ble i studien behandlet med en relativt høy dose, i dette tilfellet 3 kapsler eller 1.8 gram med omega-3 tilskudd og sammenlignet dem med en gruppe som fikk placebo. Pasientene stod i tillegg på moderne behandling etter infarkt som statiner, dobbel blodplatebehandling, betablokkere og annen antihypertensiv behandling. Studien ble publisert i Circulation i fjor.

-Hovedresultatet av studien var at omega-3 tilskudd hadde ingen effekt. Dette er i tråd med andre studier som har blitt gjort på samme felt.

Det forteller Peder Langeland Myhre som har presentert studien på årets European Society of Cardiology (ESC) konferanse. Han er lege ved Hjertemedisinsk avdeling på Akershus universitetssykehus og postdoktor ved Universitetet i Oslo.

Les alle nyhetene fra ESC her.

Skiftet fokus

De nye dataene har endret hvordan legene ser på omega-3 tilskudd for å forebygge kardiovaskulær sykdom. Fokuset har derfor også blitt skiftet over til to av de viktigste omega-3 fettsyrene, nemlig eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA).

Det var en av grunnene til at Myhre og hans kolleger valgte å gjøre en subanalyse med dataene de hadde etter OMEMI studien, hvor de oppdaget en interessant trend. Og det var dette som ble presentert under årets ESC-konferanse.

De målte omega-3 nivåene i blodet til pasientene både før og etter studien. Dataen i ga derfor en variasjon på to år. Langeland forteller at de la merke til at pasientene som fikk omega-3 tilskudd hadde en gjennomsnittlig dobling av omega-3 i blodet, men at det var store variasjoner mellom pasientene fra omtrent ingen stigning hos noen til en tre-fire dobling hos andre.

-Det som var interessant var at de deltakerne i gruppen som hadde størst stigning i EPA, som er en av de to fettsyrene som finnes i omega-3, hadde lavere sjanse for å få hjerteinfarkt. De var altså bedre beskyttet. Det samme var ikke like klart for den andre omega-3 fettsyren DHA.

Bedre for infarkt, verre for flimmer

Så hovedkonklusjonen av OMEMI studien er fortsatt gyldig: at omega-3 ikke har noen positiv virkning på pasientens hjertehelse, men vi av den nye studien at de som har størst økning av EPA-nivåer er bedre beskyttet for hjerteinfarkt.

Langeland forteller at i en stor amerikansk studie - REDUCE-IT - ga de pasientene kun EPA i veldig høy dose og de så også en beskyttende effekt. Derfor konkluderer han med at resultatene trolig er reelle.

-Samtidig som vi så at de som fikk størst stigning i EPA var mer beskyttet for hjerteinfarkt fikk de overraskende nok også større sjanse for å utvikle hjerteflimmer.

Forskerne undersøkte dette blant annet ved å gi studiedeltakerne en tommel-EKG som de kunne bruke til å måle hjerterytmen hjemme i to uker. Dermed kunne de fange opp om studiedeltakerne fikk flimmer eller ikke.

Hvorfor EPA har effekt på hjertet, men ikke omega-3, vet ikke forskerne sikkert. Men de har noen hypoteser.

-Vi vet ikke sikkert, men siden de to syrene sammen ikke gir noe utslag, kan vi anta at den andre syren du finner i omega 3, DHA, motvirker EPA.

Veien videre

Så dette er noe som kan forskes videre på, i tillegg er det fortsatt et spørsmål om nøyaktig hvorfor omega-3 kan øke sjansen for hjerteflimmer.

-Noe jeg er veldig nysgjerrig på å undersøke videre er hvorfor omega-3 tilskudd kan øke sjansen for hjerteflimmer. Vi så en nesten 70 prosent høyere risiko for hjerteflimmer hos pasientene som fikk omega-3 tilskudd i OMEMI og det så ut som det er de som har størst økning av omega-3 i blodet som har høyest risiko.

Peder Langeland Myhre, lege ved Hjertemedisinsk avdeling på Akershus universitetssykehus og postdoktor ved Universitetet i Oslo.
    
   
   
    Geir Lindhjem, Akershus Universitetssykehus
Peder Langeland Myhre, lege ved Hjertemedisinsk avdeling på Akershus universitetssykehus og postdoktor ved Universitetet i Oslo. Geir Lindhjem, Akershus Universitetssykehus
Powered by Labrador CMS