Forskning

Pasienter som har høy blødningsrisiko har ingen fordel ved å forlenge bruken av dobbel blodplatehemmende behandling etter PCI etter én måned viser ny studie.
Pasienter som har høy blødningsrisiko har ingen fordel ved å forlenge bruken av dobbel blodplatehemmende behandling etter PCI etter én måned viser ny studie.

MASTER DAPT: En måned med dobbel blodplatehemming er nok for pasienter med høy blødningsrisiko etter PCI

Nok en studie gir nå sitt bidrag til utviklingen i retning av å redusere varigheten av dobbel blodplatehemmende behandling (DAPT) hos pasienter som hadde fått utført utblokking (PCI). Pasienter som har høy blødningsrisiko, har ingen fordel ved å forlenge bruken av dobbel blodplatehemmende behandling etter PCI viser ny studie.

Publisert

Med DAPT menes blodplatehemmende behandling med acetylsalisylsyre (Aspirin/Albyl E) og clopidogrel (Plavix).

- Vi vet at denne kombinasjonsbehandlingen øker faren for blødninger, og dette er ofte eldre pasienter som i utgangspunktet har en høyere risiko for blødninger, har professor i kardiologi Dan Atar tidligere sagt til HealthTalk.

Formålet med MASTER DAPT-studien var å evaluere sikkerheten ved å redusere varigheten av dobbel blodplatehemmende behandling (DAPT) til en måned i stedet for 12 hos pasienter som hadde fått utført utblokking (PCI) ved akutt koronarsyndrom (ACS).

Les alle nyhetene fra ESC her.

Perkutan koronar intervensjon - PCI - er en metode hvor man blokker opp trange partier i hjertets kransårer ved hjelp av et kateter som føres gjennom huden, via en pulsåre til hovedpulsåren, og deretter inn i den trange kransåren.

Resultatene av studien ble presentert på den europeiske hjertekongressen ESC på lødag av doktor Marco Valgimigli som jobber ved Cardiocentro Ticino Institute i Lugano i Sveits. Studien ble samtidig publisert i New England Journal of Medicine. Du kan se hele presentasjonen til Valgimigli her:

Perkutan koronar intervensjon - PCI - er en metode hvor man blokker opp trange partier i hjertets kransårer ved hjelp av et kateter som føres gjennom huden, via en pulsåre til hovedpulsåren, og deretter inn i den trange kransåren.

Resultatene av studien ble presentert på den europeiske hjertekongressen ESC på lørdag av doktor Marco Valgimigli som jobber ved Cardiocentro Ticino Institute i Lugano i Sveits. Studien ble samtidig publisert i New England Journal of Medicine.

- Det har blitt antydet i tidligere studier at dersom pasienter har høy blødningsrisiko, ser det ikke ut til at de har iskemisk fordel ved å forlenge DAPT, de får bare ytterligere økt blødningsrisiko. Men dette har aldri blitt testet prospektivt inntil nå, sa Valgimigli da han presentere studien.

Praksisendrende

Han understreket at pasienter med høy blødningsrisiko er en stor gruppe, som utgjør opptil 40 prosent av pasientene som gjennomgår PCI.

Leder av sesjonen var , Doktor Roxana Mehran fra Mount Sinai School of Medicine i New York. Hun beskrev resultatene fra studien som “praksisendrende".

MASTER DAPT-studien involverte 4579 pasienter med høy blødningsrisiko som hadde gjennomgått PCI-prosedyre med stent av typen Ultimaster, Terumo. Rundt halvparten av pasientene fikk utført PCI for akutt koronarsyndrom (ACS) og halvparten gjennomførte prosedyren elektivt. En måned etter PCI ble de tilfeldig randomisert til å avbryte DAPT umiddelbart (forkortet behandling) eller å fortsette den i minst 2 måneder ekstra (standardbehandling).

De tre primære endepunktene var kliniske hendelser (en sammensetning av død av enhver årsak, hjerteinfarkt, hjerneslag eller større blødninger), store uønskede hjerte- eller hjernehendelser (en sammensetning av død fra enhver årsak, hjerteinfarkt eller hjerneslag ), og store eller klinisk relevant ikke-alvorlige blødninger.

Resultatene viste at kliniske hendelser skjedde hos i 7.5 prosent av de i gruppen som fikk forkortet behandling og i 7.7 prosent hos de som fikk standardbehandling.

Store uønskede hjerte- eller hjernehendelser opptrådte i 6.1 prosent i gruppen som fikk forkortet behandling og i 5.9 prosent blant de som fikk standardbehandlingen.

Store eller klinisk relevant ikke-alvorlige blødninger opptrådte i 6.5 prosent i gruppen som fikk forkortet behandling og i 9.4 prosent hos de som fikk standardbehandling.

- Dette er en svært statistisk signifikant reduksjon i blødning, sa Valgimigli.

Dette er PCI (utblokking)

PCI (utblokking) er en teknikk som brukes for å utvide trange områder i hjertets kransarterier. Behandlingen blir brukt ved Angina Pectoris og hjerteinfarkt. Pasienten får lokalbedøvelse ved innstikkstedet (lysken eller håndleddet) før legen fører et kateter opp gjennom pulsåren og til hjertet. Det gis kontrastvæske gjennom kateteret, og forsnevringer i kransarteriene blir synlige på røntgenfilm. Et kateter med ballong blir ført opp til det trange området i kransåren. Her blåser legen opp ballongen og utvider området. For å holde kransarterien åpen legges det ofte inn en forsterkning, en såkalt stent; et metallgitter formet som en sylinder. Pasienten får blodfortynnende medisin, som skal hindre blodproppdannelse i stenten. Denne medisinen skal pasienten ta daglig i et visst antall måneder. Hvor mange måneder bestemmer legen.

Powered by Labrador CMS