Forskning

Hjertefunksjonen er normal hos de fleste pasienter som er kommet seg etter Covid-19 viser norsk studie.

Hjertefunksjonen er normal hos de fleste pasienter som er kommet seg etter Covid-19

Studien ble presentert på dette årets European Society of Cardiology (ESC) konferanse av Jorun Tangen som er forsker ved kardiologisk avdeling ved Universitetet i Oslo.

Publisert

Tangen forteller under presentasjonen at bakgrunnen for studien var at de oppdaget det var motstridende resultater angående hjertefunksjonen etter covid-19. Derfor var målet med studien å utforske langtidskonsekvensene av myokardiskemi ved bruk av ekkokardiografi og studere venstre (LV) og høyre ventrikkel (RV) funksjon i pasienter som har blitt friske fra Covid-19 etter tre måneder.

Studien ble gjort som et samarbeid mellom sykehus i Oslo, Østfold, Vestfold, Vestre Viken, Sørlandet, Telemark, Innlandet, Ringerike, Molde,Trondheim, Bergen og Tromsø.

Metoden

Det var 92 pasienter med i studien. Disse pasientene tok en ekkokardiografi 3 måneder etter covid-19 sykdom. Tangen forklarer under presentasjonen at de ikke hadde bilder fra baseline, altså de hadde ikke bilder av pasientene fra starten av studien som de kunne sammenligne med.

Pasientene hadde en gjennomsnittsalder på 59 år og 43 prosent var kvinner.

Ved ekkokardiografien så de på:

  • Funksjonen til LV, hovedsakelig hjertepumpefunsjon (EF) og global langsgående belastning (GLS).
  • Funksjonen til RV, fraksjonert arealendring(FAC) , tricuspid ringformet systolisk ekskursjon (TAPSE) og RV fri vegg langsgående (RVFWLS)
  • lungearterietrykk - tricuspid regurgitasjonstrykkgradient

Resultatene

Ved venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF) hadde alle pasientene normal EF. LVGLS viste 14 pasienter tegn til subtile tegn av LV dysfunksjon ved LVGLS. 8 av de hadde LV hypertrofi, fire hadde allerede kjent hypertensjon og seks kunne ikke bli forklart. Alle pasientene hadde normal RV funksjon.

-I den norske studien som ble presentert av dr Jorun Tangen, har vi undersøkt hjertefunksjonen hos 92 pasienter tre måneder etter innleggelse på norske sykehus på grunn av covid. Nesten alle pasientene hadde helt normal hjertefunksjon og kun fire pasienter hadde tegn til litt redusert hjertefunksjon og som vi ikke kan forklare på annen måte enn covid.

Det sier Thor Edvardsen til HealthTalk. Han er professor ved Kardiologisk avdeling ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og avdelingsleder ved kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus. Han var også med på studien.

Konklusjon

Det ble observert normal systolisk hjertefunksjon ved tradisjonelle ekkokardiografiske parametere hos alle sykehusinnlagte covid-19 pasienter tre måneder etter sykehusinnleggelse. 78 pasienter eller 85 prosent hadde normal LV funksjon ved avanserte metoder. RV funksjon var normal i alle pasienter. Forskerne opplyser at ved den lille reduksjonen i hjertefunksjon i en liten andel av pasientene kan være på grunn av covid- 19 infeksjon.

Tangen fortalte at dette mest sannsynlig var slutten av studien, men det er en sjans for at de gjør en ett års oppdatering.

Myokardiskemi

Aterosklerose i koronararteriene fører til forsnevring, stenose, av arteriene. Fordi hver koronararterie forsyner et bestemt område av hjertemuskelen (myokardiet), vil en stenose føre til at et avgrenset område av hjertemuskelen får for liten blodforsyning, såkalt myokardiskemi.

Powered by Labrador CMS