Dersom du er gammel og klarer å reise deg fra en stol uten å støtte deg med hendene, er det en god pekepinn på at du overlever de nærmeste årene
Dersom du er gammel og klarer å reise deg fra en stol uten å støtte deg med hendene, er det en god pekepinn på at du overlever de nærmeste årene

En enkel test kan forutsi hvor lenge du lever

Folkehelseinstituttet har en enkel test som kan hjelpe deg å forutsi hvor lenge du lever.

– Dersom du er gammel og klarer å reise deg fra en stol uten å støtte deg med hendene, er det en god pekepinn på at du overlever de nærmeste årene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

FHI mener at enkle funksjonstester kan si like mye om sannsynlighet for overlevelse, som det større helsekartlegginger kan. En studie som har fulgt 92–93 åringer over åtte år, fant at hele 11 prosent av mennene som klarte å reise seg fra en stol uten å bruke hendene som støtte, fylte hundre år. For de som ikke klarte det, ble kun 2 prosent hundre år. Tilsvarende tall for kvinner var 22 og 2 prosent.

Enkle funksjonstester

En annen enkel test man kan gjøre er å sjekke hvor fort man går. I tillegg kan gripestyrke være en nyttig måte å måle eldre personers fysiske styrke på.

– Håndgripestyrke endrer seg med alderen, og er på topp i 30-40-årene. Resultatene viser en tydelig trinnvis sammenheng mellom gripestyrke og levealder, både blant yngre og eldre, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved FHI.

Han og FHI-kolleger har nylig oppdatert Folkehelserapportens kapittel om eldres helse.

– En stor samlestudie viste at kun alder, kjønn og ganghastighet var like treffsikkert for forventet levealder som en lengre liste hvor man også hadde informasjon om sykdommer, selvopplevd funksjonsnivå, bruk av ganghjelpemidler, røyking, blodtrykk, kroppsmasseindeks og sykehushistorikk, sier Strand.

Grep mot skrøpelighet

Fysisk skrøpelighet kjennetegnes ved redusert muskelstyrke, mindre energi og mer trøtthet, utilsiktet vekttap og lav fysisk aktivitet. De fysiologiske reservene i kroppen blir redusert, og motstandskraften mot påkjenninger som sykdommer og skader blir dårligere.

Skrøpelighet har sammensatte årsaker, og kan være en del av den normale aldring. Skrøpelighet kan også fremskyndes ved en livstil med lite fysisk aktivitet og dårlig ernæring, samt ved sykdommer og skader.

Det er imidlertid mulig å forebygge og behandle disse årsakene: Fysisk aktivitet, god ernæring, god behandling av medisinske tilstander, samt psykologisk og sosial støtte kan være med på å motvirke at eldre blir skrøpelige og hjelpetrengende.

– Det er derfor viktig å oppdage skrøpelighet tidlig slik at man kan sette inn tiltak og bremse utviklingen, sier Bjørn Heine Strand.

Han legger til at fysisk trening er viktig, og at litt er bedre enn ingenting.

Powered by Labrador CMS