Legemidler og biotek

Smertefullt: Den nye vaksinen Shingrix mot helvetesild er nå tilgjengelig i Norge. Bildet viser utslett ved helvetesild. Foto: Getty Images

Ny vaksine mot helvetesild er nå i Norge

GSK lanserer nå en vaksine mot helvetesild på det norske markedet. Shingrix gir over 90 prosent beskyttelse mot den smertefulle sykdommen i alle aldersgrupper over 50 år.

Publisert Sist oppdatert

Helvetesild (herpes zoster) kan være svært ubehagelig og smertefullt, og sykdommen antas å ramme én av fire personer i løpet av livet. Risikoen for helvetesild øker med alderen grunnet aldersrelatert svekket immunforsvar, med en kraftig økning etter 50-årsalder. Personer med nedsatt immunforsvar av andre årsaker har også økt risiko for å få helvetesild.

Kan brukes av immunsupprimerte pasienter

Vaksinen er godkjent for å forhindre herpes zoster og postherpetisk nevralgi hos voksne fra 50 år og oppover, og voksne fra 18 år med økt risiko for herpes zoster. Vaksinen er en ikke-levende vaksine, hvilket muliggjør bruk også hos immunsupprimerte pasienter, skriver GSK i en pressemelding. Vaksinen er nemlig undersøkt hos immunsupprimerte pasienter over 18 år, og godkjennelsen er basert på dokumentasjon fra pasienter som har gjennomgått autolog hematotopoietisk stamcelletransplantasjon og pasienter behandlet for hematologisk kreft.

Vaksinasjon krever to doser med to måneders intervall.

Alle som har hatt vannkopper (varicella) risikerer å få helvetesild senere i livet gjennom reaktivering av varicella-zoster viruset. I vår del av verden er over 95 prosent av alle voksne immune mot vannkopper.

Ved svekkelse av immunforsvaret – enten grunnet økt alder eller sykdom/medisinering, øker risikoen for helvetesild og påfølgende komplikasjoner. Vanlige symptomer på helvetesild er prikking eller smerte i et avgrenset hudområde, samt utslett med små blemmer.

Smertene karakteriseres som brennende, derav navnet. Utslettet ved helvetesild forsvinner vanligvis i løpet av to til fire uker, men kan også føre til langvarige komplikasjoner, som postherpetisk nevralgi (PHN). PHN forekommer hos 9 - 19 % av de med helvetesild og kjennetegnes ved intense kroniske smerter som vedvarer i måneder eller år. Risikoen for PHN øker med alderen. Utslettet kan også ramme øyne, øreganger eller munnhule, og mer sjeldne komplikasjoner av helvetesild er bl.a. tap av syn, slag, hørselstap, arrdannelse og parese.

Om lag 13 000 personer antas å få helvetesild i Norge hvert år. Tall fra 2017 viser at helvetesild koster det norske helsevesenet 61,4 millioner kroner årlig.

Vaksine mot helvetesild inngår ikke i offentlig finansiert vaksinasjonsprogram, men Folkehelseinstituttet har startet arbeidet med en fullstendig metodevurdering av tilbud om vaksine mot helvetesild til voksne. Det kan innebære at vaksinen om noe tid kan bli offentlig finansiert.

God men dyr

Gunnar Hasle, lege ved Reiseklinikken i Oslo, sier til Dagens Medisin at det ikke er en sjeldenhet å få helvetesild, spesielt fra 50-årsalderen, og at vaksinen fra GSK virker som et godt alternativ.

— Et problem kan være at den er dyr: Den koster nesten 2000 kroner per dose, og man må ha to doser. Med kostnader for å få satt den snakker vi om totalpris på rundt 4500 kroner. Men den ser ut til å ha en langvarig effekt, sier han til DM Pharma.

Om utviklingsprogrammet

To pivotale fase III-studier (ZOE-50 og ZOE-70), publisert i New England Journal of Medicine, viste en beskyttende effekt mot helvetesild på over 90 % i alle aldersgrupper ≥ 50 år etter to doser gitt med to måneders mellomrom. Foreløpig er det dokumentert effekt minst 7 år etter vaksinasjon.Det finnes 10 års immunogenisitetsdata, og modelleringsdata over 20 år indikerer langvarig effekt. Vaksinen er også undersøkt hos immunsupprimerte pasienter over 18 år, og godkjennelsen er basert på dokumentasjon fra pasienter som har gjennomgått autolog hematotopoietisk stamcelletransplantasjon og pasienter behandlet for hematologisk kreft (post-hoc analyse). Ytterligere sikkerhets- og immunogenisitetsdata er generert hos voksne som er, eller forventes å bli, immunsupprimerte grunnet sykdom eller behandling, inkludert personer med hiv, pasienter med maligne solide svulster og pasienter som har gjennomgått nyretransplantasjon.

De vanligste bivirkningene av vaksinen er relatert til selve injeksjonen (smerte, rødhet og hevelse på injeksjonsstedet), samt muskelsmerter, hodepine og mage-tarm-symptomer.

Powered by Labrador CMS