Kliniske studier

Bemcentinib i kombinasjon med en lav dose cytarabin (LDAC) Viser lovende resultater for eldre pasienter med tilbakefall av AML

BerGenBio med lovende data for leukemipasienter

Nye data viser lovende resultater for eldre pasienter med tilbakefall av akutt myeloid leukemi (AML)

Publisert

BerGenBio har presentert oppdaterte, foreløpige overlevelsesdata fra sin pågående fase 2-studien hvor de tester effekten av deres AXL- kinasehemmer bemcentinib i kombinasjon med en lav dose cytarabin (LDAC) på eldre pasienter med tilbakefall av akutt myeloid leukemi (AML).

Dataene ble presentert på dette årets European Hematology Association (EHA).

Godt tolerert

Dataene viser at kombinasjonen er virkningsfull og blir tolerert godt av eldre og andre pasienter med tilbakefall av akutt myelogen leukemi som ofte er uegnet for annen behandling.

Dr. Sonja Loges som er hovedutprøver i studien forteller,

-Vi var imponert over å se den positive responsen hos pasienter med tilbakefall av AML hvor dagens behandlingsmuligheter er svært begrenset. Det er interessant at pasienten som oppnådde komplett respons ble rapportert på et relativt sent stadium i studien, mellom uke 13 og 15. Disse sene responsene kan representere betydningen av AXL- mekanismer i sykdomsutvikling, så vel som de potensielle immunfremmende fordelene av behandlingen med bemcentinib. Derfor må det gjøres videre kliniske undersøkelser av denne lovende kombinasjonen.

Vedvarende respons ble observert hos pasienter som hadde opplevd i tilbakefall av AML, der 31 prosent oppnådde respons og en median totaloverlevelse på 13,3 måneder. - Sonja Loges understreker at dette er tidlige data.

Oppløftende overlevelsesdata

I en subgruppe bestående av 11 AML- pasienter med tilbakefall som fikk to eller flere sykluser av kombinasjonsbehandlingen, oppnådde 36 prosent komplett remisjon - hvilke betyr fullstendig tilbakegang av alle kliniske tegn til sykdom. Overlevelsedataene var også oppløftende der.

BerGenBio forteller de har en pågående dialog med reguleringsbyråene FDA (Amerika)- og EMA (Europa) for å danne vei for registreringsforsøk for kombinasjonen av bemcentinib og LDAC hos eldre AML-pasienter med tilbakefall uegnet for intensiv cellegift.

Richard Godfrey som er administrerende direktør i BerGenBio sier,

-Vi er veldig oppmuntret av denne lovende foreløpige respons- og overlevelsesdata fra kombinasjonen av bemcentinib og LDAC i denne pasientpopulasjonen. Effektive behandlinger med meningsfulle fordeler for overlevelse av AML-pasienter er anerkjent som et kritisk, ikke oppfylt medisinsk behov, og dette er en betydelig og raskt voksende pasientpopulasjon etter hvert som behandlingsalternativene i første linje forbedres. Vi fortsetter å samarbeide tett med tilsynsmyndighetene i Europa og USA for å tilpasse oss veien videre for å gå i gang med sentralt forsøk med bemcentinib i denne kombinasjonen og pasientpopulasjonen.

Powered by Labrador CMS