ESMO-studie: - En del av pasientene med eggstokkreft som fikk olaparib ble kurert

SOLO-1 studien viser at 67 prosent av pasientene med avansert eggstokkreft med BRCA-mutasjoner som ble behandlet med PARP-hemmeren Olaparib var i live etter 7 år mot 47 prosent i placebogruppen. - En del av pasientene med eggstokkreft som fikk olaparib ble kurert. Dette er et stort fremskritt for våre pasienter.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Line Bjørge, som er professor på UIB og seksjonsoverlege ved Haukeland universitetssjukehus til HealthTalk.

Studien viser at etter 7 års oppfølging trengte 45 prosent av kvinnene som fikk olaparib ikke ytterligere behandling, mens det var kun 21 prosent av kvinnene i placebogruppen som ikke hadde behov for ytterligere behandling.

Hun forteller at disse dataene er svært gode nyheter for en stor gruppe pasienter som diagnostiseres med eggstokkreft. - Vi regner med at et sted mellom 15-20 prosent av pasienter med eggstokkreft er bærere av dette BRCA-genet og de vil kunne nyttiggjøre seg en slik behandling.

Gode langtids overlevelsesdata

På ESMO er det nå presentert syvårs overlevelsedata fra fase 3 studien SOLO-1 som evaluerer vedlikeholdsbehandling med Olaparib (Lynparza) som monoterapi hos pasienter med avansert BRCA-mutert eggstokkreft, etter førstelinje platinabasert kjemoterapi. Studien viste at 67 % av pasientene med avansert eggstokkreft med BRCA-mutasjoner som ble behandlet med Lynparza var i live etter 7 år mot 47 % for de som fikk placebo. 7 år etter at kvinnene ble med i SOLO-1 studien var risikoen for død redusert med 45 prosent i gruppen som fikk PARP-hemmeren.

SOLO-1 studien viser at 67 prosent av pasientene med avansert eggstokkreft med BRCA-mutasjoner som ble behandlet med PARP-hemmeren Olaparib var i live etter 7 år mot 47 prosent i placebogruppen.
SOLO-1 studien viser at 67 prosent av pasientene med avansert eggstokkreft med BRCA-mutasjoner som ble behandlet med PARP-hemmeren Olaparib var i live etter 7 år mot 47 prosent i placebogruppen.

Disse overlevelsesdataene er svært klinisk meningsfulle, sier professor Line Bjørge. Når man blir diagnostisert med eggstokkreft får man først kirurgi og deretter cellegift. Pasientene i studien har fått tilleggsbehandling i 2 år med enten olaparib eller placebo. Og vi ser av denne studien at en del av de pasientene som får olaparib faktisk blir kurert. Dette er et stort fremskritt for våre pasienter, sier Bjørge.

Positiv progresjonsfri overlevelse (PFS) ble rapportert etter 5 års oppfølging. Etter 5 års oppfølging i SOLO-1 var 48,3 prosent av pasientene i olaparib-gruppen progresjonsfrie, mot 20,5 % av pasientene i placebogruppen.

Powered by Labrador CMS