Kliniske studier

Norsk preklinisk musestudie av avansert klarcellet nyrecellekarsinom viser at Axl-inhibitorer effektivt krymper kreften. Lederen bak studien beskriver resultatene som lovende.

Vellykket musestudie på nyrecellekreft med to legemidler fra norske BergenBio

Norsk preklinisk musestudie av avansert klarcellet nyrecellekarsinom viser at Axl-inhibitorer effektivt krymper kreften. - Oppmuntrende resultater, som viser at det er en lovende strategi å behandle nyrecellekreft med Axl-inhibitorer sier Tony J. Chen som leder studien.

Publisert

Klarcellet nyrecellekarsinom (ccRCC) utgjør i følge de nasjonale faglige retningslinjene 70 prosent av nyrecellekarsinomene. Alle svulster i denne gruppen skal ansees som maligne uansett størrelse. Dagens standardbehandling for denne pasientgruppen er tyrosinkinasehemmer Sutent (sunitinib)

Sjansen for god prognose ved avansert klarcellet nyrecellekarsinom er fortsatt dårlig. Men i en ny studie presentert ved dette årets European Association of Urology (EAU) viser gode resultater.

Forskerne fokuserte på behandling av mus med ortotopisk ccRCC ved bruk av Norske BergenBio sine Axl-hemmere bemcentinib og tilvestamab både med og uten Pfizer sin tyrosinkinasehemmer Sutent. Ortotopisk betyr at man sprøyter inn kreftcellene i nyrene til musene og lar svulsten utvikle seg på det stedet den hører hjemme.

Studien

Kreftcellene ble injisert i kvinnelige, åtte uker gamle nakenmus. Etter 8 uker med tumorvekst ble musene delt inn i grupper på seks med andre som hadde lignende tumorvolum for så å bli randomisert slik:.

  • Gruppe 1 var kontrollgruppen og fikk ikke noe behandling
  • Gruppe 2 ble behandlet med kontroll-uspesifikk IgG1 med intraperitoneal (IP) injeksjon
  • Gruppe 3 fikk behandlingen med bemcentinib
  • Gruppe 4 fikk det monoklonale antistoff tilvestamab, også dette utviklet av BergenBio)
  • Gruppe 5 fikk Sutent
  • Gruppe 6 fikk bemcentinib og Sutent
  • Gruppe 7 fikk tilvestamab og Sutent.

Svulstveksten ble analysert av In Vivo Imaging System basert på ip D-luciferin etterfulgt av måling av bioluminescens.

Svulstvekst i en annen identisk studie med bare bemcentinib og en kontrollgruppe som ikke fikk behandling, ble også analysert med bruken av ultralyd. Statistisk analyse ble utført av Dunnets multiple sammenligningstest.

Resultatene

Først bekreftet forskerne at 786-0-Luc nyrecellekreftceller uttrykker AXL både ved polymerase chain reaction (PCR) og Western blot-analyse. Deretter undersøkte de in ​​vivo-effekten av forbindelsene på 786-Luc kreftcellexenotransplantater i atymiske nakenmus etter fem ukers behandling.

Hemming av respektive tumorvekst hos mus eksponert for de to AXL-hemmerne bemcentinib eller tilvestamb var lik og om lag 70 prosent. Sunitinib-behandling var like effektiv som AXL-hemmere, men den kombinerte behandlingen var bare marginalt mer effektiv enn AXL-hemming alene.

Celleproliferasjon og overgang av epitel til mesenkym ble vurdert ved immunhistokjemikaliesitri av Ki67 og vimentin. Vektøkning hos dyr var identisk i alle grupper. Den gunstige effekten av bemcentinib ble replikert i en egen, separat studie ved bruk av samme doserings- og studieprotokoll, men videre bekreftet med nye ultralydmålinger.

-Våre data viser at AXL-hemmere effektivt reduserer tumorstørrelsen i en ortotopisk RCC-modell. Etter disse oppmuntrende resultatene, mener vi AXL-hemming representerer en lovende strategi i behandling av RCC og garanterer videre etterforskning. Det sier Tony J. Chen som er har ledet studien i en pressemelding.

Konklusjon av studien

Axl målrettet terapi ga en svært vellykket behandlingsstrategi for eksperimentell ccRCC. Imidlertid ble det bare en marginal fordel ved kombinasjonen med Sutent observert i vår studie som hadde en relativt kort varighet av behandlingen.

Slik ser studiedesignet ut. Kilde: Tony Jialiang Chen
Resultatene av studien Kilde: Tony Jialiang Chen
Powered by Labrador CMS