Forskning

Forskere ved St. Olavs hospital i Trondheim har utviklet en ny operasjonsteknikk for å behandle urotelial kreft.

Norsk studie: Ny operasjonsmetode reduserer tilbakefall for pasienter med blærekreft

Forskere ved St. Olavs hospital i Trondheim har utviklet en ny operasjonsteknikk for å behandle urotelial kreft. Resultatene er veldig lovende sier lederen bak studien, overlege Eirik Kjøbli.

Publisert

Studien ble i år lagt frem under EUA21 som er den Europeiske urologikonferansen.

Tidligere resultater for lokalt tilbakefall etter radikal cystektomi ved urotelial kreft er omtrent 54 prosent. For å redusere lokalt tilbakefall etter radikal cystektomi har Eirik Kjøbli, overlege og urolog ved St. Olavs hospital i Trondheim og hans kolleger utviklet en ny kirurgisk teknikk.

Selve studien

Alle pasienter som ble behandlet med radikal cystektomi fra 2012 til 2020 ble inkludert i en standardisert database. De første 102 pasientene som var operert med en bloc radikal cystektomi (EbRC) ble sammenlignet med de tidligere 185 pasientene operert med standard radikal cystektomi.

Alle pasientene med tilbakefall eller muskelinvasiv blærekreft som skulle behandles med RC i henhold til europeiske retningslinjer kunne være med i studien.

Begge gruppene inkluderte åpen- i tillegg til robotassistert teknikk. EbRC innebærer cystektomi med utvidet lymfeknute-disseksjon og fokuserer på systematisk mobilisering av alt lymfevev mot blærepedikler uten å dele vev mellom lymfeknuter og hovedprøven. Teknikken følger samme prinsipp som total mesorektal eksisjon vedendetarmskreft. Med denne metoden fjernes alt vev rundt endetarmen (rektum) eller mesorektum i forbindelse med fjerning av endetarmen. Dette gir en langt mindre risiko for lokalt tilbakefall av kreftsykdommen og også bedre overlevelse. Ved å ta ut hele mesorektum, fjernes alle lymfeknutene som omkranser endetarmsrøret.

Resultater

Frekvens for lokalt tilbakefall var 4 av 102 eller 3,9 prosent for de som gjennomgikk EbRC etter en medianoppfølging på 19 måneder, og 38 av 185 eller 20,8 prosent for standard RC etter en medianoppfølging på 44 måneder.

Kaplan-Meyer-kurvene viser at lokalt tilbakefall i begge grupper forekommer tidlig i oppfølgingen.

Multivariabel Cox-regresjonsanalysen justerte for følgende variabler: tumorstadium, neoadjuvant kjemoterapi, lymfeknute-metastase.

Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller som var sammenlignbare av 90 dagers komplikasjoner og dødelighet.

Konklusjoner

Overlege Eirik Kjøbli skriver i sin abstract at forbedrede onkologiske resultater med EbRC versus standard RC gjenspeiler tidligere resultater som er oppnådd med total mesorektal eksisjon ble initiert for over tretti år siden i endetarmskreftkirurgi. EbRC er trygt og de foreløpige onkologiske resultatene er veldig lovende, sier han.

Urotelialt karsinom

Urotelialt karsinom, er en kreftsvulst som vokser ut fra epitelet som dekker innsiden av nyrebekkenet, urinlederne og urinblæren. I følge nasjonalt handlingsprogram er radikal cystektomi er standardbehandling av muskelinfiltrerende blærekreftsykdom

Kilde: Eirik Kjøbli
Powered by Labrador CMS