Legemidler og biotek

Duarte Marchand leder Takeda Norge, og fra januar neste år blir han Takedas Norden-sjef. - Takeda dreier nå fokuset mot høyspesialiserte behandlinger der det er et stort udekket medisinsk behov, sier han.

Takeda blant verdens 10 største: Tar på seg nordisk og global lederrolle innenfor sykdommer med store udekkede medisinske behov

1. oktober er de to legemiddelselskapene Takeda og Shire formelt ett selskap under navnet Takeda. - Med dette er vi blant de 10 største farmasøytiske selskapene i verden. Takeda styrker fokuset kraftig innen våre fem viktigste terapiområder; gastroenterologi, sjeldne sykdommer, plasma-avledede terapier, onkologi og nevrologi.

Publisert

Det sier Duarte Marchand, som er landssjef i Takeda Norge. I intervjuet snakker han blant annet om bakgrunnen for oppkjøpet av Shire; hva dette betyr for pasientene og betydningen av et økt fokus på sjeldne sykdommer. Han røper også hvilken musikk som gir han ekstra energi. Du kan se intervjuet med ham her:

Blant de ti største

I januar 2019 la Takeda 46 milliarder pund, eller 560 milliarder kroner, på bordet da de kjøpte den irske rivalen Shire med sine 24 000 ansatte. Avtalen er ett av de største oppkjøpene i legemiddelindustrien, og har bidratt til å løfte Takeda inn i det internasjonale toppsjiktet som ett av verdens ti største legemiddelselskaper med drøye 50 000 ansatte, og en årlig omsetning på 30 milliarder dollar.

- Med oppkjøpet fikk Takeda et vesentlig sterkere nærvær i det viktige amerikanske markedet, der halvparten av verdens legemiddelomsetning finner sted. I dag har Takeda 50 prosent av sin omsetning i USA, forteller Duarte Marchand. - Men det viktigste rasjonale bak oppkjøpet var at legemidlene som Takeda og Shire i dag har i markedet og i FoU-pipelinen utfyller hverandre og gir sterke synergier, sier han.

Dreier fokuset mot høyspesialiserte behandlinger

Takeda fikk et sterkt fotfeste i det norske markedet med oppkjøpet av Nycomed og det tradisjonsrike selskapets omfattende portefølje av reseptfrie medisiner, kosttilskudd og kalsium i 2011. Takeda Norge ble med dette ett av landets største legemiddelselskaper med cirka 260 medarbeidere og med kontor i Asker utenfor Oslo. Her har også selskapet et produksjonsanlegg der det produseres kalsium tyggetabletter som eksporteres til mer enn 50 markeder over hele verden.

- Etter oppkjøpet av Shire har Takeda ytterligere styrket vårt fokus på utvikling og salg av reseptbelagte legemidler innen de fem viktigste terapiområdene; gastroenterologi, sjeldne sykdommer, plasma-avledede terapier, onkologi og nevrologi. Det gjør at vi selger ut produkter som er utenfor dette hovedfokuset, sier Duarte Marchand. Totalt skal Takeda selge ut produkter og eiendeler som ikke er en del av kjernevirksomheten for 10 milliarder dollar.

Norge sentral i Takedas strategi

I dette bildet spiller Takeda Norge en viktig rolle siden Nycomed har en svært omfattende og verdifull portefølje av reseptfrie medisiner, kosttilskudd og kalsium.

Tidligere i år solgte Takeda 110 utvalgte reseptfrie og reseptbelagte produkter til det danske legemiddelselskapet Orifarm. Porteføljen som selges ut fra Norge består totalt av 32 merkevarer, som stod for en samlet inntekt på til sammen 400 millioner kroner i 2019. Avtalen med Orifarm har en verdi på opp til 670 millioner dollar.

Nylig ble det også klart at Takeda selger en portefølje av utvalgte reseptbelagte farmasøytiske produkter sammen med kalsium fra Norge til tyske Cheplapharm. Avtalen har en verdi på rundt 565 millioner dollar.

- Men selv om Cheplapharm kjøper rettighetene til kalsiumproduktet vil Takeda fortsatt eie kalsiumfabrikken i Asker som nå skal produsere på oppdrag fra Cheplapharm. De ansatte på produksjonsanlegget vil derfor fortsette i Takeda, og vår tilstedeværelse i Norge vil være betydelig, sier Marchand.

Blir nordisk sjef

Etter salgene til Orifarm og Cheplapharm har Takeda inngått avtaler for om lag 8 milliarder dollar fra salg av produkter. Disse inkluderer også salg av Shires øyemedisin Xiidra til Novartis, en avtale som alene kan gi selskapet 5,3 milliarder dollar.

Avtaleverdien som kan tilskrives porteføljen fra Takeda Norge er i størrelsesorden 12 millioner euro, eller om lag 130 millioner kroner, forteller Marchand.

Det er åpenbart at Takeda-ledelsen har lagt merke til jobben Marchand har gjort som norgessjef, for fra 1. januar neste år blir han også Takedas Norden-sjef og tar da i tillegg over ledelsen for Sverige, Danmark, Finland og Island.

Vil ta en lederrolle

Selv ønsker Duarte Marchand å fokusere på at salget av produktene utenfor kjerneområdet gjør det mulig å fokusere mer på terapiområder der det er et stort medisinsk udekket behov, og hvor Takeda kan ta på seg en nordisk og global lederrolle.

– Salget av produkter som ikke er vår kjernevirksomhet gjør det mulig for oss å fokusere, prioritere og styrke innsatsen på våre utvalgte terapeutiske områder i tråd med vår langsiktige globale strategi, sier han.

Her har Takeda satt seg høye mål. - Ambisjonen vår er å bli det ledende legemiddelselskapet innen gastroenterologi, innen utvalgte kreftdiagnoser og innen behandlingen av ADHD. Vi har også satt oss som mål å transformere behandlingen av sjeldne sykdommer, forteller Marchand.

Han forteller at Takeda er verdenslende innen legemidler for diagnoser der det det et stort udekket medisinsk behov, og at dette nå har fått et betydelig økt fokus.

Fokus på sjeldne sykdommer

Det gjelder ikke minst innen sjeldne sykdommer. Omtrent 80 prosent av disse sykdommene skyldes en forandring i genene. I Norge regnes en diagnose som sjelden når 1 av 2 000 personer har diagnosen. Det finnes ikke gode tall på hvor mange personer i Norge som har en sjelden diagnose, men ut fra definisjonen antas det å ligge et sted mellom 30.000 og 100.000 personer.

- Av de 7000 kjente sjeldne sykdommene har bare 5 prosent av pasientene en tilgjengelig behandling. Pasienter med sjeldne sykdommer og små pasientgrupper er ofte sin egen ekspert på sykdommen, og sliter med å bli prioritert i helsevesenet. I Takeda jobber vi hardt for å utvikle nye innovative legemidler for denne pasientgruppen, sier Marchand og gir et eksempel:

- Om kort tid vil vi introdusere et legemiddel mot en svært sjelden genmutert lungekreft, som bare om lag 2000 personer i hele verden har. Disse pasientene har en svært dårlig prognose, men studier viser at legemidlet vil kunne øke overlevelsen betydelig.

- En utfordring for personer med sjeldne diagnoser er at det helsevesenet ofte mangler kunnskap om diagnosen. Det er derfor viktig at helsepersonell øker sitt fokus på pasienter med sjeldne sykdommer slik at de får en tidlig diagnose, koordinerte tjenester og tilgang til livsviktig behandling som gir en bedre livsmestring, utdyper Marchand.

Vil ha politikerne på banen

- Men her er det også behov for økt kunnskap og innsats hos politiske beslutningstakere, slik at de kan legge bedre til rette for et helsevesen der små pasientgrupper får tilgang til behandling og et samordnet helsetilbud, sier Marchand.

I intervjuet kan du også høre Duarte Marchand fortelle om hvordan Takeda utvikler legemidler til små pasientgrupper og at de norske helseregistrene kan bli verdifulle i selskapets utvikling og testing av nye legemidler.

Glad i ski og norsk natur

Duarte Marchand er opprinnelig fra Portugal - et land som i likhet med Norge ligger i utkanten av Europa med en lang kystlinje og mye vakker natur. Han forteller at han er blitt svært glad i Norge.

- Jeg vil alltid ha et sterkt forhold til Norge. Mine to barn er født og oppvokst her, og jeg liker den norske hyttetradisjonen - som dypest sett handler om å være ute i naturen, leve det enkle liv og finne roen. Jeg hadde aldri gått på langrennski før jeg kom til Norge, men jeg fikk en rask introduksjon av noen kolleger og etter utallige fall har jeg nå virkelig begynt å like langrenn, sier han.

Hva er din powerlåt?

- I går hadde HealthTalk en podcast med Agnete Fredriksen, toppsjefen i Vaccibody. I dag har selskapet en markedsverdi på om lag 10 milliarder kroner, men det har vært store utfordringer underveis. Fredriksen fortalte at den første investeringen fra eksterne investorer var på 80 millioner kroner. Kvelden dette skjedde var hun på spinningtime og hørte Queen-låta «Don’t stop me now». Hun fortalte at den ga henne masser av ekstra energi, og at den siden har vært hennes “powerlåt”. Vi må derfor spørre deg: Hva er din powerlåt?

- Hvis jeg skal lytte til en låt som gir meg ekstra energi der og da må jeg si at det er låta Kung fu Fighting av Carl Douglas. Jeg elsker musikk fra 70- og 80-tallet når jeg skal komme i den riktige stemningen. Jeg vet at det er litt gammeldags, men man kommer ikke utenom 70- og 80 tallet. De kunne virkelig lage musikk på den tiden, avslutter Duarte Marchand.

I podcasten med HealthTalks redaktør snakker Duarte Marchand om bakgrunnen for oppkjøpet av Shire; hva dette betyr for pasientene og betydningen av et økt fokus på sjeldne sykdommer. Han røper også hvilken musikk som gir ham ekstra energi.
Takeda har sitt globale hovedkontor i Tokyo. Med oppkjøpet av Shire har Takeda tatt steget inn blant de 10 største legemiddelfirmaene i verden.
Takeda har solgt ut produkter som ikke er en del av kjernevirksomheten. Takeda Norges sin store portefølje av reseptfrie medisiner, kosttilskudd og kalsium er solgt til danske Orifarm og Tyske Cheplapharm, forteller Duarte Marchand. Foto: HealthTalk
Powered by Labrador CMS