Helseteknologi

Drammen sykehus har etablert en ny behandlingsmodell for pasienter med enkle bruddskader som ankel, håndledd, hånd. - Det kutter ventetidene dramtisk sier  overlege Martin Polacek Foto: Vestre Viken
Drammen sykehus har etablert en ny behandlingsmodell for pasienter med enkle bruddskader som ankel, håndledd, hånd. - Det kutter ventetidene dramtisk sier overlege Martin Polacek Foto: Vestre Viken

Drammen sykehus har redusert ventetiden for bruddpasienter med ny behandlingsmodell

Drammen sykehus har etablert en ny behandlingsmodell for pasienter med «vanlige» bruddskader. Den nye modellen gir kortere ventetid i Akuttmottaket og færre innleggelser før eventuell operasjon.

Publisert

– Pasienter med vanlige brudd har i noen tilfelle måttet vente lenge både på undersøkelse og operasjon fordi øyeblikkelig hjelp selvsagt prioriteres, sier overlege Martin Polacek. - Mange opplevde ventetiden som frustrerende, blant annet fordi de måtte faste og fordi operasjonen ble utsatt - noen ganger flere dager, dessverre, sier han.

Kortere ventetid

Overlege Martin Polacek

Drammen sykehus har derfor de siste årene etablert en ny behandlingsmodell for pasienter med enkle bruddskader som ankel, håndledd, hånd. Den innebærer at når pasienten ankommer Akuttmottaket, kommer direkte til en sykepleier med spesialkompetanse på bruddbehandling. Etter å ha blitt undersøkt, tatt røntgenbilde av og eventuelt fått på gips, kan de reise hjem.

– Neste dag vurderes røntgenbildene av en overlege med tanke på operasjon, og de som trenger det blir kontaktet og får time til dagbehandling, oftest innen en uke. I stedet for å vente ved sykehuset kan de være hjemme og heller komme tilbake hvis det skulle skje en akutt forverring før operasjonsdagen, forteller Polacek.

Pasientene får også et telefonnummer så de kan ta direkte kontakt hvis de har spørsmål i etterkant.

Slipper innleggelse

Omlag en uke etter skaden opereres pasienten av en ortoped det vil si en overlege med spesialkompetanse i bruddbehandling. Pasienten trenger ofte ikke full narkose, men får en mindre omfattende bedøvelse (nerveblokkade) som også lindrer smertene det første døgnet.

– Pasienten går selv inn på operasjonsstuen, legger seg på bordet, får bedøvelsen, blir operert og kan reise hjem en halv time etter at inngrepet er avsluttet hvis vi ser at alt ellers er ok, sier Polacek.

At disse inngrepene gjøres dagkirurgisk avlaster også andre operasjonsteam som da kan konsentrere seg 100 prosent om kirurgi, keisersnitt, hoftebrudd eller andre ting som ofte haster.

Gode resultater

Sykehuset har registrert en økning i antall pasienter som blir behandlet av fraktursykepleier. Hittil i år (medio august 2019) er 1708 pasienter behandlet ved frakturpoliklinikken. I samme periode i fjor var tallet 1565. Resultatene så langt viser kvalitetsforbedring i alle deler av tjenesten, få komplikasjoner og gode medisinske resultater.

Tilbudet ble i utgangspunktet etablert som prosjekt (i 2015) ved hjelp av innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst og er nå etablert drift ved sykehuset.

– Med enkle grep er kapasiteten på Akuttmottaket økt betydelig, og det er veldig hyggelig at andre sykehus er interessert å lære om erfaringene våre med denne modellen, sier Polacek.

Pasienten går selv inn på operasjonsstuen, legger seg på bordet, får bedøvelsen, blir operert og kan reise hjem en halv time etter at inngrepet er avsluttet hvis vi ser at alt ellers er ok.

Resultatene så langt viser kvalitetsforbedring i alle deler av tjenesten, få komplikasjoner og gode medisinske resultater.

Powered by Labrador CMS