Legemidler og biotek

Krise hos helsegigant – kan tape en halv milliard

Publisert

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) er i dyp krise. Årsaken er store tap for LHL-sykehuset Gardermoen. Tapene skyldes lav pasienttilgang og svak inntjening på det nye sykehuset.

LHL-sykehuset Gardermoen har siden oppstarten for ett år siden behandlet 15.000 pasienter, men har kapasitet til å behandle dobbelt så mange. LHL-sykehuset Gardermoen sto ferdig i fjor, og tilbyr utredning og behandling innen hjerte, lunge, kirurgi, søvn og en rekke andre behandlinger uten ventetid, i tillegg til spesialisert rehabilitering innen hjerte, lunge og kreft, og livsstilskurs med ordinær påmelding. LHL har også klinikker i blant annet Bergen og Trondheim, og driver Forus-akutten i Rogaland og Sandvika Nevrosenter.

Kjøpet av Vertikal helse ingen suksess

I april 2016 kjøpte LHL forsikringsselskapet Vertikal Helse. Planen var de som har helseforsikring og trengte operasjon skulle få gjort dette på LHL-sykehuset Gardermoen. Men dette har vist seg å ikke være tilstrekkelig for å fylle opp kapasiteten. Et av tiltakene i kostnadsplanen er at i Vertikal Helse flytter til Gardermoen. Vertikal Helse har i dag kontorer på Frogner i Oslo. Nå blir det smertefulle kostnadskutt, utsatte investeringer og lønnsfrys i to år. LHL utsetter nå investeringer, blant annet den nye byklinikken planlagt på Storo i Oslo. Videre blir det kostnadskutt i både stab, ikt, forskning og redusert bemanning. Onsdag ettermiddag ble det holdt allmøte for de ansatte på LHL-sykehuset som organisasjonen driver på Gardermoen, de de ble orientert om den økonomiske krisen. Det var DN som først skrev om denne saken. Etter å ha nedjustert inntektene til et realistisk nivå, har LHL identifisert et gap på 150 millioner kroner i helårs virkning for 2019 dersom det ikke blir iverksatt omfattende kostnadskutt. LHL har 550 ansatte på klinikker og sykehus og 250 lokallag med frivillige over hele landet.

Problemer i kø
Dette er ikke det eneste dårlige resultatet for helsegiganten i de siste årene. I følge DN la ledelsen i medlemsorganisasjonen på et sentralstyremøte 7. mars frem de foreløpige tallene for i fjor, og de viste et underskudd på 296 millioner kroner før skatt. Selv om rundt en tredjedel av dette er knyttet til hvordan organisasjonen regnskapsfører leiekontrakter, var budskapet dramatisk. Selve driften i LHL gikk med et underskudd på rundt 200 millioner kroner i 2018. Samlet har LHL dermed gått med et underskudd før skatt på 417 millioner kroner de to seneste årene. I det foreløpige regnskapet for 2018 står det også at egenkapitalen nesten er blitt halvert fra 522 millioner kroner til 289, som følge av de svake resultatene. I tillegg økte den ordinære gjelden med mer enn 150 millioner kroner i samme periode.

Samlet har LHL dermed gått med et underskudd før skatt på 417 millioner kroner de to seneste årene. Nå kommer store kostnadskutt og nedbemanninger (Foto: LHL)
Powered by Labrador CMS