Helseteknologi

Dignio i kreftsamarbeid med det offentlige helsevesenet i Storbritannia. Hvor blir det av Norge?

Norske Dignio skal med sin plattform for medisinsk avstandsoppfølging og softwareløsningen, Dignio Prevent, være teknisk bidragsyter i en omfattende, britisk forskning på genterapi.

Publisert

Genterapi har et enormt potensiale for behandling av pasienter med lidelser som ikke kan helbredes med dagens behandlingsmetoder. Dette inkluderer blant annet leversykdom, flere kreftdiagnoser og gikt. Prosjektets målsetting er å utvikle en ny infrastruktur for å fange opp pasienters symptomer og generell livskvalitet når de nå mottar denne nye, eksperimentelle behandlingsformen.

- Persontilpasset medisin vil utfordre helseindustrien og dagens praksis på flere måter. Legemiddelprodusentene vil ikke ha tilgang på store pasientgrupper for utprøving av nye medisiner, og medisinene som skal utprøves kan være siste håp for en kreftsyk pasient med dårlig prognose, sier Lars Dahle, daglig leder i Dignio.

Samarbeid med det Britiske legemiddelverket

Prosjektet strekker seg over tre år, men selve løsningen skal utvikles over de neste 12 månedene. Dignios ansatte i Storbritannia og i Norge vil være involvert i prosessen.

Dignio har utviklet en programvare for medisinsk avstandsoppfølging, der pasienten kan gi umiddelbar tilbakemelding på både effekt og eventuelle bieffekter av behandlingen. Hittil har selskapet jobbet mest med oppfølging av kronisk syke, men nå åpner det seg et nytt forretningsområde for klinisk utprøving for selskapet som har hovedkontor i Fredrikstad.

Selskapet fikk sitt internasjonale gjennombrudd høsten 2018 da de inngikk avtaler om løsninger for fjerndiagnostisering- og behandling med et kinesisk sykehus.

Prosjektet i England er et samarbeid mellom Birmingham University, Queen Elizabeth Hospital Birmingham, legemiddelverket (MHRA) og Dignio.

Nytt forretningsområde

Dignio åpner med dette et helt nytt forretningsområde, ikke bare i England, men også globalt.

-Britiske myndigheter har bestemt at pasienter som har gjennomgått slik behandling skal monitoreres resten av livet eller minimum for 25 år. Dette innebærer et langsiktig kundeforhold, sier Dahle, som presiserer at både han og resten av Dignio har stor respekt for ansvaret som ligger i et slikt oppdrag.

- Prosjektet tillater oss å jobbe tett med alle de statlige institusjonene som er involvert i legemiddelgodkjenning og kvalitetssikring av helsetjenesten, slik at dokumentasjon og rapporter følger deres krav og retningslinjer. Vårt system vil åpne for akselererte godkjenningsordninger av nye legemidler, som vi tror står høyt på ønskelisten til samtlige legemiddelprodusenter.

Men hva med Norge?

Er dette et prosjekt som også burde funnet sin plass i det norske helsesystemet?

Helseministeren har sagt at vi skal satse på persontilpasset medisin. Jeg ser ingen grunn til at når NHS har funnet ut at dette er veien fremover, at vi ikke skulle komme til den samme konklusjonen.

Powered by Labrador CMS