Legemidler og biotek

AI vil revolusjonere helsevesenet - men Norge ligger langt bak

Publisert

-Kunstig intelligens kommer til å revolusjonere pasientbehandlingen og helsevesenet. AI vil revolusjonere tjenester som vi allerede bruker i dag som røntgen, blodprøver og skape struktur i helsedata som ligger i pasientjournalene. I tillegg kommer kunstig intelligens med beslutningsstøtteverktøy som gjør at pasientene får en like god behandling uansett hvilken lege de har eller hvor de bor. Men Norge har ingen helhetlig satsning på AI i helsevesenet.

Det sier den norske Watson-legen Roar Johansen til Healthtalk. Watson er systemet som baserer seg på kunstig intelligens for å gi leger råd om diagnose og behandling.  Han mener at teknologien vil kunne føre ti helt nye måter å diagnostisere, behandle og følge opp pasienter på.

Se hele intervjuet under:

Menneske og maskin er best sammen

-AI og maskinlæring er et sentralt tema innen alle bransjer. Ikke minst innen helsebransjen. Mennesket og maskin er best sammen. AI er et verktøy som gjør jobben til helsepersonell bedre og enklere, sier Johansen.

-I dag stiller mange spørsmål om kunstig intelligens vil gjøre at folk vil miste jobbene. Vil leger og sykepleiere i norsk helsevesen minste jobben som følge av at kunstig intelligens innføres?

-Nei, det har jeg absolutt ingen tro på. Det vil alltid være slik at kunstig intelligens og teknologi må betjenes av helsepersonell med kompetanse, så dette er et samarbeidsprosjekt mellom helsepersonell og teknologi. Teknologien som Watson representerer skal ikke å gjøre legene overflødige, men gi dem et kraftig verktøy for å jobbe både bedre og
raskere, sier Johansen.

Behovet for å bistå leger i å stille diagnose og å forbedre pasientbehandlingen er enorm. Bare i løpet av 10-15 år kommer vi til å oppleve en 40 prosent økningen i antallet kreftpasienter.

-Det sier seg selv at det ikke er nok hender til å hjelpe disse pasientene. Samtidig ser vi at kreft blir en kronisk sykdom. Ikke bare er det flere som får kreft. Vi kommer også til å oppdage kreftsykdommen tidligere slik at flere overlever. Overlevelsen går litt opp fra år til år, også for de med fjernspredning av kreft. Behandlingsmetodene for alle kreftformer er bedret over tid. Problemet er at vi ikke har nok helsepersonell til å behandle og følge opp disse pasientene godt nok. Så vi kommer til å trenge maskinene, sier Johansen.

Norge ligger bak
-Hvordan vil du si Norge ligger an på det som går på å være ledende i front på kunstig intelligens? Ligger vi foran eller bak vil du si?

-Jeg vil nok si at vi ligger ganske langt bak. Vi har ganske mange pilotprosjekter men det er ingen helhetlig satsning. Og vi ser i mange sentrale land i Europa at de har kommet mye lengre, er mer nysgjerrige og tør å ta i bruk ny teknologi, sier han.

-Poenget er å optimalisere det vi investerer i helsevesen og teknologi. Selv om vi bruker enorme beløp på helse i Norge og alle industrialiserte land, må vi sørge for å bruke ressursene bedre, sier Johansen som tror at resultatene av ny teknologi langt på vei vil oppveie de økte kostnadene ved å utnytte stadig flere muligheter til behandling. Ny og smartere teknologi er den eneste farbare veien fremover slik jeg ser det. Ellers får vi et helsevesen som ikke er bærekraftig, sier han.

-Et av buzz-ordene i bransjen er interoperabilitet, som går på at helsedata settes inn i en bred og enhetlig kontekst slik at leger og pasienter i større grad ser mulighetene. Hvor kommer vi til å være om 10 år i det norske helsevesenet?

-Forhåpentligvis er vi ferdig med silotenkningen, vi begynner å dele helsedata og vi begynner å sammenlikne mer data fra en organisasjon til en annen og har mer nytte av det vi gjør slik at vi slipper å kaste de data og den erfaring vi har med pasienter. Så blir utfordringen å samtidig bevare pasientenes rettigheter og den beskyttelse de trenger samtidig at vi som helsepersonell skal lære av deres data, sier Johansen.

Kort oppsummering:

Dette er IBM Watson Health:

  • Ble etablert som egen forretningsenhet i IBM i 2015
  • Har mer enn 15.000 kunder og samarbeidspartnere over hele verden
  • Løsningene blir benyttet av mer enn 270 sykehus og helseaktører
  • Løsningene bygger på 80 ulike AI-støttede tjenester
  • Er per i dag trent opp på 13 ulike krefttyper, men har også løsninger knyttet til livsvitenskap, genetikk og kliniske studier
  • Har bidratt med støtte til behandling av mer enn 114.000 pasienter

Watson er navnet på IBMs kognitive teknologier, som er basert på maskinlæringsalgoritmer, kunstig intelligens og maskinlæring. Watson består av komponenter som forstår, vurderer og lærer basert på store mengder data Både strukturerte og ustrukturerte data som tekst, lyd og bilder, kan analyseres ved hjelp av kognitiv teknologi. Watson forstår naturlig språk i tekst og tale og snakker flere språk.

Watsonteknologien består av mer enn 60 ulike teknologier som kan integreres med tradisjonelle analyse- og dataløsninger. Watson benyttes i dag som beslutningsstøtte i helsesektoren, produksjon/industri, eiendom, finans, varehandel, politi og advokatnæringen. Når Watson-løsninger benyttes på nye fagområder blir de ikke programmert, men går igjennom opplæring av fageksperter. Systemets vurderinger baseres på tolkningsmønstrene fagekspertene lærer dem.

Powered by Labrador CMS