Legemidler og biotek

Helseplattformen og Epic signerte milliardkontrakt om ny pasientjournal

Publisert

Helseplattformen ogEpic inngikk i dag kontrakt om levering av en felles pasientjournal til hele helsetjenesten i Midt-Norge. Kontraktsverdien for anskaffelsen er 1,2 milliarder kroner, og omfatter lisenser, tjenestekjøp og 10 års vedlikehold.

Helseplattformens styreleder Nils Kvernmo signerte kontrakten og takket for profesjonelt utført arbeid både fra prosjektets folk og Epic.

Langvarig partnerskap

– Dette er starten på et langvarig partnerskap mellom Epic, kommunene og sykehusene i Midt-Norge, og vi har alle det samme målet; fremragende pasientbehandling, sa Kvernmo.

Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars som et heleid datterselskap av Helse Midt-Norge. Det er lagt til rette for flere eiere etter hvert som kommunene i regionen beslutter å ta journalløsningen i bruk. Selskapet skal være kontraktspart for Epic på vegne av helsetjenesten og ha ansvaret for det felles innføringsprosjektet.

– Dette er en stor dag, sa administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge, som hadde mange rosende ord om arbeidet som er utført så langt. Nå ser han fram til samarbeidet om å bygge opp en best mulig løsning for helsepersonell og pasienter de neste to årene i samarbeid med leverandøren.

Glad for å ha en krevende kunde

Epics visepresident Ellen White ønsket helsetjenesten i Midt-Norge velkommen til «the Epic family». Familien består av et nettverk av helseforetak i mange land, mange av dem ledende sykehus, som samarbeider og deler kunnskap seg imellom.

– Dere har imponert oss under dialogprosessen. Dere stiller krav, hører på råd, dere finleser hvert ord i dokumentene og dere arbeider grundig med å lære av andres erfaring, sa Kate Cubick fra Epic. Hun har ledet arbeidet med anskaffelsen og deltatt i mange dialogmøter med Midtnorsk helsetjeneste.

Nå starter arbeidet

1. april er offisiell oppstart for innføringsprosjektet. Nøkkelpersonell rekrutteres nå både i sykehus og kommuner for å delta i arbeidet med det tekniske oppsettet (konfigurasjonen) av løsningen. En rekke beslutninger skal tas om hvordan verktøyet skal settes opp for å gi best mulig støtte til kliniske arbeidsprosesser, og her skal representanter for de ulike fagfeltene inn for å samarbeide med leverandøren om oppsett av løsningen.

Dips tapte

Utgangspunktet for prosjektet var at Helse Midt-Norge trengte en ny pasientjournal i sine sykehus. Før man gikk ut i offentlig anskaffelse var samarbeid med kommunene i regionen inngått og Helse- og omsorgsdepartementet pekte ut regionen som utprøvings-arena for det nasjonale målet om «Én innbygger – én journal». I november 2016 åpnet Helseplattformen for leverandører som ville søke prekvalifisering til konkurransen, og i alt elleve virksomheter meldte seg, deriblant norske Dips. Helseplattformen valgte å forhandle videre med fem utenlandske IT-giganter, og der Epic til slutt trakk det lengste strået.

- Vi er meget skuffet og svært betenkt over at vi ikke får lov til å være med å konkurrere i anbudet i Helse Midt-Norge. Gjennom å ekskludere den eneste norske leverandøren, settes nå bremsene på i helsemyndighetenes politiske opprop for å stimulere til norsk næringsutvikling innen helseteknologi, sa daværende administrerende direktør Tor-Arne Viksjø i DIPS.

Anskaffelsesformen som ble valgt kalles konkurransepreget dialog og gjør at leverandørene har kunnet lære om den norske helsetjenesten samtidig som Helseplattformen har lært mye om hva som finnes av muligheter i markedet. En rekke fagpersoner fra helsetjenesten har vært hentet inn underveis i dialogen med leverandørene for å følge demonstrasjoner av løsningen og evaluere tilbud fra de ulike leverandørene.

Les mer om målene for Helseplattformen

Healthtalk har tidligere nevnt oppkjøpet, les artikkelen her:
Digital Helse vil endre helsebransjen

Powered by Labrador CMS