Personer som har minst to av sykdommene type 2 diabetes, hjertesykdom eller hjerneslag har dobbelt så stor risiko for å utvikle demens.
Personer som har minst to av sykdommene type 2 diabetes, hjertesykdom eller hjerneslag har dobbelt så stor risiko for å utvikle demens.

Diabetes og hjerte- og karsykdommer øker risikoen for demens

Personer som har minst to av sykdommene type 2 diabetes, hjertesykdom eller hjerneslag har dobbelt så stor risiko for å utvikle demens. Forebygging av diabetes og hjerte- og karsykdommer kan derfor være en strategi for å redusere risikoen for demens.

Det viser en studie fra Karolinska Institutet publisert i tidsskriftet Alzheimer’s & Dementia.

Type 2 diabetes, hjertesykdom og hjerneslag – såkalte kardiometabole sykdommer – er noen av de største risikofaktorene for demens. Med hjertesykdom menes her iskemisk hjertesykdom, hjertesvikt eller atrieflimmer.

– Få studier har undersøkt hvordan risikoen for demens påvirkes dersom man har mer enn én av disse sykdommene samtidig, så vi ønsket å undersøke dette i vår studie, sier Abigail Dove, som er doktorgradsstudent ved seksjonen Aldringsforskning ved Institutt for nevrobiologi, omsorgsvitenskap og samfunn ved Karolinska Institutet.

Hun forteller at demensutvikling skjer gradvis over tiår. Først kommer gradvis kognitiv svikt som kun sees i kognitive tester, deretter kognitiv svikt når personen selv merker at han begynner å få nedsatt hukommelse men likevel takler hverdagen, og til slutt ferdig utviklet demens.

Abigail Dove
Abigail Dove

Mer enn én kardiometabolsk sykdom dobler risikoen

Forskerne brukte data fra den svenske nasjonale studien om aldring og omsorg og fulgte totalt 2500 friske demensfrie personer som bor Stockholm fra 60 år og oppover. Forekomsten av kardiometabolske sykdommer ble vurdert ved baseline gjennom medisinske journaler og klinisk undersøkelse. Deretter ble personene fulgt opp i tolv år med medisinsk undersøkelse og kognitive tester for å avdekke kognitiv svikt og demens.

Tilstedeværelsen av mer enn én kardiometabolsk sykdom akselererte den kognitive nedgangen og doblet risikoen for kognitiv svikt og demens, og utviklingen ble akselerert med to år. Jo flere sykdommer, jo høyere er risikoen.

– I vår studie var kombinasjonene diabetes og hjertesykdom samt diabetes, hjertesykdom og hjerneslag de mest skadelige for kognitiv funksjon, sier Abigail Dove.

Viktig å forebygge sykdom nummer to

De som kun hadde én kardiometabolsk sykdom viste imidlertid ikke signifikant økt risiko for demens.

- Det er gode nyheter. Studien viser at risikoen bare øker når man har minst to av sykdommene, så her er det en mulighet til å forebygge utvikling av en sykdom nummer to og da også forebygge utvikling av demens.

Sammenhengen mellom kardiometabolske sykdommer og økt risiko for å utvikle demens var høyere blant studiedeltakerne som var under 78 år.

– Vi bør derfor fokusere på forebygging av kardiometabolske sykdommer allerede hos persone som er middelalderen, da risikoen for kognitiv svikt og demens virker høyere for de som får en kardiometabolsk sykdom tidligere i livet, sier Abigail Dove.

Vil forstå mekanismen

I fremtidige studier ønsker forskerne å finne ut mer om mekanismen bak sammenhengen ved å undersøke betydningen av genetiske faktorer og bruke hjernescanning for å utforske hvordan kardiometabole sykdommer kan skade hjernen.

Powered by Labrador CMS