Politikk,   Lev Med

Fv .Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Guro Brenden fra Løten, Inger Ruud Veflingstad fra Hamar og omegn demensforening, Løtenordfører Marte Larsen Tønseth, statsråd Terje Søviknes og styreleder i Nasjonalforeningen Stein Evensen

Løten er Norges mest demensvennlige kommune

På sitt siste offisielle oppdrag som eldre- og folkehelseminister delte Terje Søviknes i dag ut prisen til årets kommune i kampanjen for et mer demensvennlig samfunn. To kommuner fra Hedmark var i finalen, men det var Løten som trakk det lengste strået. Kommunen har gjort bevisstgjøring om demens til en viktig del av sitt arbeid.

Publisert

-Dette er veldig stort for oss! Denne prisen skal eies av hele lokalsamfunnet og alle som står på for at Løten skal være et demensvennlig samfunn. Demensomsorg er ingen soloprestasjon, det er helhetlig og langsiktig samarbeid og jobbing. Når man kan bedre, så gjør man bedre, sier ordfører Marte Larsen Tønseth i Løten kommune.

Ringsaker i Hedmark og tidligere Røyken kommune i Akershus mottok hederlig omtale for sitt arbeid for å skape et mer demensvennlig samfunn.

- Dere er forbilder

- De tre kommunene som hedres her i dag, har alle gjort en fantastisk jobb for at personer med demens møtes på en god måte i samfunnet. Dere er forbilder for andre kommuner, og viser at det nytter. Jeg gratulerer Løten kommune med prisen «Årets kommune» og ønsker dere lykke til videre, sier Søviknes.

- Og jeg har sett fram til dette. Arbeidet med demensvennlig samfunn er i kjernen av feltet som eldre- og folkehelseminister. Jeg er imponert! Her har man jobbet målrettet og godt i mange år. Dere er forbilder for andre kommuner.

Motvirker isolasjon

Nasjonalforeningen for folkehelsen har drevet kampanjen for et mer demensvennlig samfunn siden 2014. Kampanjens mål er motvirke isolasjon og ensomhet hos personer med demens og bidra til at de skal være inkludert og fortsatt kunne delta i aktiviteter i sine lokalmiljøer.

- Et mer demensvennlig samfunn er det overordnede målet for demensplanen. Dette er et mål som gjelder alle samfunnsområder, og som krever at vi jobber bredt, både med omgivelser, holdninger og kunnskap. Kampanjen til Nasjonalforeningen er et viktig bidrag for å nå dette målet, uttalte eldre- og folkehelseministeren.

Kommunene som deltar i kampanjen driver opplæring av servicepersonell i offentlig og privat virksomhet. Det kan være butikkansatte, taxisjåfører, bussjåfører, bibliotekarer, frisører, ansatte i kirken og apotek.

Etter kommunesammenslåingen ved nyttår er omtrent 130 kommuner er med, og ca 13 000 har fått opplæring. Kursing og bevisstgjøringsarbeid skjer over hele landet og mange personer med demens fått en mulighet til å mestre hverdagen bedre fordi de blir møtt med økt respekt og forståelse.

Løten beste kommune i 2019

- Kampanjen har vært godt forankret i kommunen helt siden starten i 2015, og kan vise til gode resultater. Kursene har favnet bredt om servicenæringen i kommunen, i den grad at personer med demens i stor grad kan føle seg trygge på at de vil møte demensvennlig service i sitt nærmiljø, sa Stein Evensen, styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Kursene har også ført til ønsker fra mange av deltakerne om å engasjere seg frivillig, noe som også har medført en rekke positive aktiviteter. Det siste årene har kommunen hatt som mål å bli enda bedre på brukermedvirkning, og har tatt i bruk erfaringer fra berørte i sitt arbeid.

De har også vært en positiv ambassadør for kampanjen, og fått en rekke henvendelser om foredrag på nasjonalt nivå og henvendelser fra kommuner som ønsker veiledning og kunnskap om hvordan man går fram for å bli et mer demensvennlig samfunn. Dette har skapt store og positive ringvirkninger.

Juryen har bestått av styreleder Stein Evensen, nestleder Sidsel Skaar og styremedlem Kjell Nesbø.

Powered by Labrador CMS