Legemidler og biotek,   Coronaviruset

IKKE EFFEKT: Roche sitt antivirale legemiddel RoActemra hadde ikke  bedre effekt enn placebo hos innlagte pasienter med alvorlig COVID-19 assosiert lungebetennelse.
IKKE EFFEKT: Roche sitt antivirale legemiddel RoActemra hadde ikke bedre effekt enn placebo hos innlagte pasienter med alvorlig COVID-19 assosiert lungebetennelse.

Leddgiktlegemidlet til Roche hadde ikke effekt mot COVID-19

Roche sitt betennelsesdempende medikament RoActemra hadde ikke effekt på pasienter som var innlagt på sykehus med alvorlig COVID-19-assosiert lungebetennelse.

Publisert

Det viser resultater fra fase 3 studien COVACTA som det sveitsiske legemiddelselskapet nå har offentliggjort.

Ikke bedre enn placebo

Studiens primære endepunktet var bedret klinisk status hos pasienter med COVID-19 assosiert lungebetennelse. Behandling med RoActemra (tocilizumab) bedret ikke klinisk status mer enn placebo hos pasientene. Pasienter som fikk det biologiske medikamentet hadde heller ikke større sannsynlighet for å overleve den ødeleggende effektenCOVID-19 har på lungene etter å ha blitt behandlet med legemidlet i fire uker. En litt større prosentandel av RoActemra-behandlede pasienter, 19,7%, døde i løpet av fire uker sammenlignet med de 19,4% i kotrollgruppen. 450-pasienter deltok i COVACTA-studien.

Tilbakeslag

Resultatene fra studien er et stort tilbakeslag for hypotesen at medisiner som RoActemra, som blokkerer et protein kalt IL-6, kan bidra til å dempe de verste effektene av COVID-19. Kevzara (sarilumab) , et lignende legemiddel fra Sanofi og Regeneron, viste heller ingen positiv effekt i to placebokontrollerte studier. Til tross for negativt resultat i denne studien sier Roche de fortsette å undersøke RoActemras effekt hos pasienter med COVID-19 – blant annet i kombinasjon med et antiviralt legemiddel.

COVACTA-studien

COVACTA er en global, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert fase III-studie som evaluerer sikkerheten og effekten av intravenøs RoActemra i tillegg til standardbehandling hos voksne pasienter innlagt med alvorlig COVID-19 assosiert lungebetennelse sammenlignet med placebo pluss standardbehandling. De primære og sekundære endepunktene inkluderer klinisk status, dødelighet, mekanisk ventilasjon og intensivavdelingsenhet (ICU) ved uke fire.

Tester videre

To andre fase 3-studier i regi av Roche er fortsatt pågående. Den ene- REMDACTA - tester RoActemra sammen med Remdesivir hos innlagte pasienter med Covid-19. En fase 2-studie, MARIPOSA, evaluerer medisinens bruk hos pasienter med moderat til alvorlig COVID-19. I tillegg undersøker Roche potensialet i sin eksisterende legemiddelportefølje for behandlinger mot COVID-19.

Roche Norge sin medisinske direktør er skuffet over at RoActemra ikke hadde effekt alene, men er fornøyd med at studien er gjennomført på rekordtid til høye vitenskapelige standarder.

- Vi hadde håpet at dette legemidlet kunne bli et verktøy mot COVID-19, men disse resultatene viser dessverre at RoActemra alene ikke har den effekten vi hadde håpet på, sier Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche Norge.
- Vi hadde håpet at dette legemidlet kunne bli et verktøy mot COVID-19, men disse resultatene viser dessverre at RoActemra alene ikke har den effekten vi hadde håpet på, sier Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche Norge.

- I situasjonen vi står i med en global coronapandemi er det viktig å ha gode data på hva som fungerer og ikke, og sånn sett er denne studien et viktig bidrag til de som behandler pasientene. Vi hadde håpet at dette legemidlet kunne bli et verktøy mot COVID-19, men disse resultatene viser dessverre at RoActemra alene ikke har den effekten vi hadde håpet på. Det er likevel imponerende hvordan man gjennom samarbeid mellom offentlige og private aktører klarte å fullføre denne studien i løpet av veldig kort tid, og opprettholde de høye standardene for vitenskapelige studier under en folkehelsekrise, sier Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche Norge.

COVACTA-studien ble gjennomført i samarbeid med Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), en del av the Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response at the United States Department of Health and Human Services. Ingen norske pasienter har blitt inkludert i studien.

Viktige tester

Pålitelig testing av høy kvalitet er viktig for å hjelpe helsevesenet med å bekjempe denne pandemien. Roche har på rekordtid utviklet følgende avanserte tester for helsevesenet:

  • 12. mars mottok Roche FDA Emergency Use Authorization (EUA) for en molekyltest med høyt volum for å oppdage SARS-CoV-2 – viruset som forårsaker COVID-19. Testen er også tilgjengelig i land som godtar CE-merket, inkludert Norge.
  • 3. mai kunngjorde Roche at deres COVID-19 antistofftest, rettet mot å oppdage tilstedeværelsen av antistoffer i blodet, også mottok FDA EUA og er tilgjengelig i markeder som godtar CE-merket, inkludert Norge.
  • I juni mottok Roche en FDA EUA for Elecsys® IL-6-testen for å hjelpe til med å identifisere alvorlig inflammatorisk respons hos pasienter med bekreftet COVID-19, samt lansere Roche v-TAC, noe som kan bidra til å forenkle screening, diagnose og overvåking av pasienter med nedsatt lungefunksjon i den nåværende COVID-19-pandemien.
Powered by Labrador CMS