Legemidler og biotek

70 prosent kan bli corona-smittet i Norge, skriver FHI en ny risikovurdering. Sannsynligheten for at smittede kommer til Norge, vil øke betydelig når epidemien tar av i land som mange nordmenn reiser til eller land som sender mange turister til Norge

Ny risikovurdering: - 70 prosent kan bli corona-smittet i Norge

- Når først lokal spredning er i gang i Norge, regner vi det som umulig å fjerne viruset fra landet. Uten tiltak vil en stor del av befolkningen, kanskje opp mot 70 % rammes.

Publisert

Det er skriver Folkehelseinstituttet i sin nye risikovurdering.

Folkehelseinstituttet skriver videre at - Toppen av hovedbølgen vil nås etter om lag 4 måneder. Smitteverntiltak vil kunne bremse spredningen noe, avflate toppen og føre til at færre rammes.

Stor usikkerhet

Overlege på Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland understreker til VG at usikkerheten er stor.

– Vi tror nok at vi før eller senere får en større spredning i Norge. Og får vi først en epidemi, vil det ramme en stor del av befolkningen. Om det er 20, 30, 40, 50, 60 eller 70 prosent, vet vi ikke, sier Preben Aavitsland.

Spredningen blir mindre om kontakthyppigheten mellom smittede og usmittede reduseres. Overlegen ved FHI sier at han håper at det ikke skal så mye til for å redusere smittespredningen ganske mye.

Flertallet av de som smittes med det nye coronaviruset ser ut til å få mild sykdom. Noen utvikler mer alvorlig sykdom med komplikasjoner. I følge Folkehelseinstituttet ser det ut til at færre enn 1 prosent av de smittede dør av sykdommen.

Høy risiko for smitte-import til Norge

Folkehelseinstituttet mener at sannsynligheten for at smittede kommer til Norge, vil øke betydelig når epidemien tar av i land som mange nordmenn reiser til eller land som sender mange turister til Norge.

– Vi er særlig bekymret for Thailand, som er et populært reisemål. Videre er det påvist lokal spredning i deler av Italia, et land med betydelig norsk turisme, heter det i rapporten fra utbruddsgruppen ved FHI.

-Selv om den individuelle alvorligheten viser seg å være moderat, vil mange – kanskje opp mot 70 % av befolkningen – bli smittet slik at den samlede sykdomsbyrden blir stor. Det er de nærmeste ukene høy risiko for import til Norge og moderat risiko for spredning fra uoppdagete importtilfeller. Risikoen påvirkes særlig av hvor stor del av smitten som skjer fra personer med få eller ingen symptomer, skriver Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har vurdert risikoen dersom enkelte importtilfeller til Norge ikke blir oppdaget og isolert, men gir opphav til videre smitte i Norge. Ved ett importert tilfelle i Oslo vil antall innenlands smittede tilfeller bare være inntil noen titalls. Ved femti importtilfeller som altså ikke oppdages og isoleres vil det seks uker seinere være kunne være flere tusen smittede tilfeller.

Folkehelseinstituttet understreker at dette er foreløpige beregningene er basert på usikre data om sentrale forhold ved virusets spredning og må tolkes deretter. Noen få importerte og uoppdagede tilfeller vil kunne være nok til å starte en epidemi i Norge, men antallet nye tilfeller forventes å ligge på under 100 de første seks ukene. Det kan altså ta flere uker før antallet blir så stort at et utbrudd uansett oppdages ved at alvorlige tilfeller dukker opp i sykehusene, skriver Folkehelseinstituttet .

– Ikke oppsøk legevakten, men ring

Det kan være vanskelig å skille på om man er influensasyk eller syk av det nye coronaviruset.

Helsedirektoratet ber folk merke seg at man ikke skal oppsøke legevakten om vi tror vi har influensa.

– Ring legevakten på nummer 116 117, eller ring fastlegen din og gjør en avtale om hvordan undersøkelsen skal skje, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog. Det er for å hindre at du selv smitter andre pasienter på legekontoret.

– Vi tror nok at vi før eller senere får en større spredning i Norge. Og får vi først en epidemi, vil det ramme en stor del av befolkningen. Om det er 20, 30, 40, 50, 60 eller 70 prosent, vet vi ikke, sier Preben Aavitsland.
Powered by Labrador CMS