Legemidler og biotek

Helsemyndighetene forventer nå at smittespredningen kan gå over i en ny fase, der vi får smittespredning i Norge uten at vi klarer å knytte alle de smittede til et kjent utbruddsområde, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet

25 personer i Norge er coronasmittet - epidemien kan gå over i en ny fase

Mandag kveld sier Folkehelseinstituttet at 25 personer er bekreftet smittet av det coronaviruset. FHI forventer nå at smittespredningen kan gå over i en ny fase, der vi får smittespredning i Norge uten at vi klarer å knytte alle de smittede til et kjent utbruddsområde.

Publisert

Folkehelseinstituttet har i dag fått bekreftet at ytterligere 6 personer har testet positivt på coronaviruset. Ingen av dem er alvorlig syke. Totalt er dermed 25 smittet av coronavirus i Norge.

12 av tilfellene er i Østlandsområdet, inkludert 5 ansatte ved Oslo universitetssykehus. 9 av tilfellene er i Vestland, 2 i Agder, 1 i Rogaland og 1 i Tromsø. De 6 nye tilfellene har alle tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet. De er hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste i sine respektive kommuner.

Ullevål sykehus er hardt rammet. 110 av 311 ansatte ved øyeavdelingen ved Ullevål sykehus må holde seg borte fra jobb i 14 dager. Det betyr at 1 av 3 ansatte ved øyeavdelingen i karantene. Mandag kveld var fem ansatte testet positive for coronasmitte, 43 ansatte er testet negative. Dette gjør at kun akutte behandlinger foretas nå ved øyeavdelingen.

Smittespredning nå

FHI vurderer at nåværende smittespredning ikke er uventet.

– Vi skiller mellom der vi kjenner hele smittekjeden, og smittespredning hvor vi ikke kjenner forbindelsen. Når vi kjenner smittekjeden er det fortsatt muligheter for at vi kan få kontroll og stanse smittespredningen. Så langt har vi fått kjennskap til smittekjeden for den enkelte som har testet positivt på coronavirus, og vært i stand til å følge opp de som har vært i kontakt med dem, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Epidemien kan gå over i en ny fase

Til nå har helsemyndigheter og helsetjeneste gjort følgende: sporet opp, testet og isolert bekreftede smittede, innhentet kunnskap, utarbeidet råd og informasjon til helsetjeneste og befolkning, forberedt helsetjenesten på å ta imot smittede pasienter, analysert prøver samt koordinert arbeidet internasjonalt.

Helsemyndighetene forventer nå at smittespredningen kan gå over i en ny fase, der vi får smittespredning i Norge uten at vi klarer å knytte alle de smittede til et kjent utbruddsområde.

– Målet for tiltakene som gjennomføres nå, er at færrest mulig blir smittet fremover, og at tilfellene spres ut i tid slik at helsetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de som kan bli alvorlig syke. Det sier ,sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

I en slik fase kan det bli aktuelt med nye og mer inngripende tiltak for å hindre smittespredning. Valg av tiltak må hele tiden stå i samsvar med utviklingen av situasjonen, sier Folkehelseinstituttet.

Nasjonale arrangementer

Det er mange store nasjonale arrangementer fremover. Til fredag går blant annet Holmenkollen skifestival av stabelen

– Det er FHIs anbefaling at arrangører sørger for gode hygienetiltak slik at publikum har muligheter for håndvask og å bruke håndsprit. Publikum bør også bli hjemme ved sykdom, og følge rådene våre om god håndhygiene og gode hostevaner, altså hoste i et papirlommetørkle som kastes, eller hoste i albuen hvis man ikke har papirlommetørkle, sier Line Vold.

– Det er kommunelegen i den aktuelle kommunen som har hjemmel i lovverket til å avlyse arrangementer dersom man anser det som hensiktsmessig etter en lokal risikovurdering, påpeker Vold.

Viktig å følge med på rådene fra Folkehelseinstituttet

– Dette er en situasjon under utvikling, og rådene våre er under løpende vurdering i takt med kunnskap om situasjonen og utviklingen i andre land, sier Vold.

Powered by Labrador CMS