Coronaviruset

Helsedirektoratet stenger en rekke helsevirksomheter fra midnatt mandag. Det gjelder blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, optikere, fotterapeuter og logopeder.

Helsedirektoratet: Fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer og optikere må stenge dørene for å stoppe coronaspredning

Helsedirektoratet stenger en rekke helsevirksomheter fra midnatt mandag. Det gjelder blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, optikere, fotterapeuter og logopeder. Også alle som driver alternativ medisin må stenge dørene.

Publisert

Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere må også stenge.

Vedtaket omfatter både foretak i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern, heter i en pressemelding fra Helsedirektoratet.

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) skriver følgende på sine hjemmesider i kveld:

-PFF har i skrivende stund fått informasjon fra Helsedirektoratet om at alle landets fysioterapipraksiser skal stenges fra 16.03.2020 kl. 00:00. Det er gjort unntak for helt nødvendig helsehjelp.


Helsedirektoratet skriver i vedtaket at "Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås."
Vedtaket gjelder fra og med 16. mars klokken 00:00 til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse.

Powered by Labrador CMS