Helseteknologi

Storinnkjøp: Dette er viktige verktøy for de ansatte på sykehusene, men gjør også at pasientene kan spare tid, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst skal kjøpe inn selvbetjeningsløsninger for innsjekking og betaling

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å kjøpe inn helselogistikk-IT som fjerner unødvendig venting for helsepersonell. Pasientene vil få selvbetjeningsløsninger for innsjekking og betaling.

Publisert

–Dette er viktige verktøy for de ansatte på sykehusene, men gjør også at pasientene kan spare tid, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Store gevinster

I gevinstestimatene ligger det til grunn en økt produksjon på 2 prosent per år. Lofthus mener at dette er et forsiktig estimat. Gevinster skal hentes ut på disse områdene:

  • Ressursstyring og planlegging
  • Kommunikasjonsflyt og varsler
  • Bestilling og håndtering av servicefunksjoner
  • Innsjekk og oppgjør

Alle helseforetakene i regionen ønsker IKT-støtte for helselogistikk. Dette gir mulighet for at pasientene selv gjør innsjekk og betaling uten å måtte henvende seg til personell på sykehuset. De fleste helseforetakene ønsker også mer avanserte løsninger som kan utnyttes til bedre flyt i hele sykehusdriften. De helseforetakene som skal ta i bruk nye bygg, forutsetter bruk av slike løsninger for å kunne drifte mer effektivt i nye bygg enn i gamle bygg.

Fleksibilitet for helseforetakene

–Helseforetakene skal ha mulighet for å velge hvilke deler av løsningen de ønsker å ta i bruk og når de skal ta løsningen i bruk. I tillegg skal løsningen kunne konfigureres slik at lokale behov dekkes, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

–Dette er viktige verktøy for de ansatte på sykehusene, men gjør også at pasientene kan spare tid, sier hun.

Ligger etter de andre regionene

I Helse Sør-Øst er det kun Sykehuset Østfold HF som i dag har betydelig grad av IKT-støtte for helselogistikk. Dette omfatter digital støtte for ressursstyring, styring av pasientflyt og kommunikasjon, samt varsler på mobile enheter. Det fremgår av sakspapirene som ligger til grunn for styrevedtaket.

Endrede arbeidsprosesser og god bruk av teknologi har fjernet flere hindre for en effektiv pasienthåndtering. Samtidig har Sykehuset Østfold opplevd en produktivitetsøkning.

De andre regionale helseforetakene er allerede i gang med regional innføring av IKT-støtte for helselogistikk. Helse Vest har valgt å anskaffe det samme systemet som Sykehuset Østfold HF, i tillegg til et system for mobil navigeringstjeneste for pasienten. Helse Nord har anskaffet IKT-støtte for selvinnsjekk og betaling, køadministrasjon og tavle- og rapporteringsløsning, innenfor samme system som for pasientadministrativt system/elektronisk pasientjournal. Helse Midt-Norge vil gjennom Helseplattformen dekke behovet for IKT-støtte innen helselogistikk, samtidig som et helseforetak per i dag har det samme systemet som Sykehuset Østfold HF.

Tre delområder

Det er tre delområder i den regionale anskaffelsen:

A. Innsjekk og oppgjør

B. Styring av pasientflyt og ressurser

C. Intern kommunikasjon og varsling på mobil

Anskaffelsen skal gjennomføres fram til september 2020, og kostnadsrammen for gjennomføring av selve anskaffelsen settes til 10 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS