Politikk

Sommergave: Regjeringen har bevilget 270 millioner kroner ekstra til Helse Sør-Øst. Pengene skal gå til viktige oppgraderinger som kan settes i gang raskt og som vil gi arbeid til mange.

270 millioner ekstra til oppgraderinger ved sykehusene

Helse Sør-Øst RHF har fått 270 millioner kroner i ekstra midler fra regjeringen til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehusene. Nå har styret vedtatt fordelingen av midlene.

Publisert

-Vi er svært glad for at regjeringen har stilt ekstra midler til disposisjon på denne måten.  Pengene skal gå til prosjekter som kan settes i gang raskt og som vil gi arbeid til mange. Bevilgningen legger til rette for at viktige oppgraderinger kan gjøres, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Fordelingen av midlene ble besluttet av styret for Helse Sør-Øst RHF i møtet 1. juli:

Sørlandet sykehus får 45 millioner kroner til oppgraderinger

Sørlandet sykehus har fått 45 millioner kroner i ekstra midler som skal brukes til utskifting av avløpsnett og ventilasjonsanlegg i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand. Pengene er del av ekstra midler som er bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett og som skal bidra til å øke sysselsettingen.

50 millioner kroner til oppgraderinger ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus

Vestre Viken helseforetak har fått 50 millioner kroner i ekstra midler som skal brukes til oppgraderinger ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus. Pengene er del av ekstra midler som er bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett og som skal bidra til å øke sysselsettingen.

Sykehuset Innlandet får 53 millioner kroner til oppgraderinger

Sykehuset Innlandet har fått 53 millioner kroner i ekstra midler som skal brukes til vedlikeholdsprosjekter og byggnær IKT ved Lillehammer, Reinsvoll, Hamar og Elverum. Pengene er del av ekstra midler som er bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett og som skal bidra til å øke sysselsettingen.

Sykehuset Telemark får 12 millioner kroner til oppgraderinger på Notodden

Sykehuset Telemark har fått 12 millioner kroner i ekstra midler som skal brukes til ombygging av akuttmottak/felles oppvåkningsenhet på Notodden. Pengene er del av ekstra midler som er bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett og som skal bidra til å øke sysselsettingen.

Sykehuset Østfold får 35 millioner kroner til oppgraderinger

Sykehuset Østfold har fått 35 millioner kroner i ekstra midler som skal brukes til rehabilitering av lokaler til psykisk helsevern ved Fredrikstadklinikken. Pengene er del av ekstra midler som er bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett og som skal bidra til å øke sysselsettingen.

De resterende 75 millioner kroner fordeles helseforetakene med pasientbehandling til investeringer i sykehusbygg, medisinsk teknologi og/eller digitale løsninger i sykehus.

Powered by Labrador CMS