Coronaviruset

Situasjonen er utfordrende. Vi ber nå alle med egne lagre av smittevernutstyr om å bidra inn, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Kritisk mangel på smittevernutstyr: Ber om hjelp fra tannlegekontorer, veterinærer og hudpleiesalonger

Helsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. - Vi ber om at alle som sitter på lagre av smittevernutstyr kontakter Helse Sør-Øst HF så fort som mulig for å avhjelpe mangelsituasjonen. Særlig gjelder dette munnbind, sier fungerende assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.

Publisert

I flere år har myndighetene advart om at et pandemi vil komme, men nå viser det seg at myndighetene ikke engang har kjøpt inn noe så enkelt som munnbind. Mangel på grunnlegende smittervernutstyr i førstelinjetjenesten vil øke smitterisikoen for helsepersonell og pasienter.

I dag gikk Helsedirektoratet ut og oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Når toppsjefen i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, nå ber om at tannlegekontorer, veterinærer og hudpleiesalonger leverer inn det de måtte ha av smittevernutstyr forteller det sitt tydelige språk - norske helsevesen er i ferd med å gå tom.

-Helse Sør-Øst RHF har et nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittvernutstyr og legemidler i forbindelse med koronautbruddet. I tillegg til at Sykehusinnkjøp arbeider kontinuerlig med innkjøp av smittevernutstyr, ber administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF om at alle som kan bidra gjør det.

Sykehusinnkjøp HF gikk i rød beredskap mandag 16. mars klokka 09.00. Dette betyr blant annet at en god del arbeid settes til side og at personell omdisponeres. Fokus er nå 100% på innkjøp av smittevernutstyr og annet utstyr og legemidler som er nødvendig i forbindelse med  Coronautbruddet. Nå ber myndighetene om at leverandører holder seg oppdatert via utlysninger i den offentlige innkjøpportalen Doffin.

Lite munnbind

Det er litt ulikt hva som er det største behovet i de forskjellige helseregionene, og det varierer også noe fra uke til uke. Akkurat nå er det først og fremst lagre av munnbind som trenger snarlig påfyll.

Lofthus peker blant annet på tannlegekontorer, veterinærer og hudpleiesalonger som mulige bidragsytere.

- Situasjonen er utfordrende og vi har i lang tid arbeidet på spreng for å få mest mulig utstyr til Norge. Vi får stadig forsyninger, men forbruket øker. Derfor ber vi nå alle med egne lagre av smittevernutstyr om å bidra inn, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Bedrifter og virksomhet som har mulighet til å levere nødvendig utstyr bes ta kontakt på:
Innspill-korona@helse-sorost.no

Powered by Labrador CMS